2016-07-15 15:59:00

Baltarusija. Trims kunigams duotas, o vėliau atšauktas nurodymas išvykti


Išspręstas nesusipratimas Baltarusijoje. Liepos 11 dieną iš valdžios buvo atėjęs pranešimas, kad trims kunigams iš Lenkijos, kurie jau eilę metų darbuojasi šalyje, buvo nepratęstas leidimas gyventi ir pasakyta, kad jie turės išvykti.  Liepos 13 dieną Minsko ir Mogiliovo arkivyskupija, kuriai vadovauja arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, paskelbė pareiškimą, kuriame apgailestauja, kad ką tik pasibaigęs ir džiugus arkivyskupijos jubiliejaus minėjimas, kuriame dalyvavo popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys, Vienos arkivyskupas ir kardinolas  Schönborn, buvo sudrumstas tokio valdžios poelgio.

Leidimai gyventi ir dirbti buvo nepratęsti dominikonui Romanui Schultzui, pranciškonui konventualui Lechui Bahanekui ir Nekaltai Pradėtos Marijos oblatui Jerzy Kotowskiui. Arkivyskupijos pranešime pasakojama, kad po susitikimo su Baltarusijos ministrų tarybos komisaru religiniams ir etniniams reikalams jokio aiškaus ar įtikinamo paaiškinimo negauta. Dėl to reikia apgailestauti, nes kiekvienas iš trijų paminėtų kunigų yra iš tiesų daug nuveikę dėl savo parapijų, savo vyskupijoje, dėl jaunimo ir dėl visų tikinčiųjų: jie rinko fondus, kūrė formacijos programas, organizavo jaunimo dienas, rengė solidarumo akcijas. Jie neabejotinai daug prisidėjo prie Bažnyčios Baltarusijoje atgimimo ir ateities. Jų išvykimas yra didelis praradimas Minsko – Mogiliovo arkivyskupijai, todėl arkivyskupijos parapijų paprašyta liepos 17 dieną melstis už kunigiškus pašaukimus ir jaunuolių drąsą atsiliepti į Viešpaties kvietimą šiuo nelengvu Bažnyčiai metu.

Tačiau jau liepos 14 dieną arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz paskelbė kitą pranešimą, kuriame rašo gavęs naują pranešimą iš Komisaro religijoms: leidimai trims kunigams gyventi ir toliau dirbti Baltarusijoje buvo pratęsti. Arkivyskupas padėkojo valdžios institucijoms už tai, kad peržiūrėjo ir pakeitė ankstesnį sprendimą. Tikinčiųjų jis toliau paprašė melstis už kunigiškus ir vienuolinius pašaukimus. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.