2016-07-14 13:03:00

Liepos 16 – Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas


Šeštadienį, liepos 16 d., 15.00 val. naujasis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas iškilmingai įžengs į Kristaus Karaliaus katedrą ir oficialiai pradės eiti Panevėžio vyskupo ordinaro pareigas.

„Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji – broliai ir seserys, kunigai ir vienuoliai Kristuje. Šių metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus mane paskyrė naujuoju Panevėžio vyskupu. Džiaugiuosi ir dėkoju Viešpačiui už Jus, kuriuos Jis man paskyrė drauge augti ir eiti tikėjimo keliu!“ – rašė vysk. Linas Vodopjanovas OFM.

Linas Vodopjanovas dvasinį kelią pasirinko vos baigęs vidurinę mokyklą Nidoje – įstojo į Mažesniųjų brolių vienuolyną Kretingoje. 1992–1993 metais jis atliko noviciatą Kenebunkporte, Meine (JAV), 1993 metais davė pirmuosius pranciškonų įžadus. Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. 1995–2000 metais studijavo Italijoje. 1996 metais jis davė amžinuosius įžadus, 2000 metais pašventintas kunigu.

L. Vodopjanovas yra dirbęs Kretingos parapijos vikaru, vėliau – klebonu, Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu, ėjo noviciato magistro pareigas, buvo išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministru. 2012 metais jis buvo paskirtas Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru ir generalvikaru. Šiemet gegužės 20 d. paskirtas Panevėžio vyskupu.
All the contents on this site are copyrighted ©.