2016-07-14 14:14:00

Baigėsi Gailestingumo metų Žemaičių Kalvarijos atlaidai


Liepos 12 – ąją, paskutinę atlaidų dieną, buvo meldžiamasi už savivaldybių vadovus bei šių institucijų darbuotojus. 12 val. Šv. Mišioms vadovavo svečias iš Panevėžio – Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Kauneckas kalbėjo apie Mariją, kuri padarė pirmą veiksmą – gerą darbą kitam, nes išskubėjo lankyti Elzbietos ir jai pagelbėti. Gyventi palengvinant kitam gyvenimą yra svarbus uždavinys. Vyskupas kalbėjo apie tikėjimo svarbą ir pagrįsdamas pavyzdžiais, drąsino maldininkus atsigręžti į Dievą, nes jokia civilizacija, kuriama be Dievo, be maldos, be sekmadienio šventimo neturi ateities. Ugdytis gyvenime viską grindžiant pasitikėjimu Dievu ir atvėrus jam savo širdis galima nugyventi gyvenimą kaip Marijai. Iš jos pakviesti esame mokytis ir pavesti savo gyvenimus Dievui, kad pasaulyje klestėtų darna ir gėris, būtų priimami teisingi įstatymai, ginama žmogaus gyvybė. Melstis ir dirbti, kvietė šv. Benediktas, kuris yra Europos globėjas, ir tas kvietimas galioja šiandienai. Tokios dvasios ir pasiryžimų vyskupas kvietė būti tikinčiuosius bei Šv. Mišiose dalyvaujančius politikus ir gyventi kaip Marijai – mylėti, tikėti, daryti gera ir tokiu būdu kurti gražesnį gyvenimą ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.

Šiemet dvylikos dienų atlaidų metu net vienuolika dienų pamaldas ir Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, taip pat liepos dešimtos dienos pagrindines Šv. Mišias tiesiogiai transliavo LRT. Per šiuos jubiliejinius Gailestingumo metų Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, atlaidus į Šventovę atvyko ne viena dešimtis tūkstančių maldininkų, išdalinta daugiau nei dešimt tūkstančių Šventosios Komunijos.

Didieji atlaidai baigėsi, tačiau kasmėnesiniai atlaidai tęsiasi kiekvieno mėnesio antrąją dieną, o taip pat šiais Gailestingumo metais Bazilika, su Gailestingumo metų durimis, atvira maldininkams kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Artimiausi kasmėnesiniai atlaidai – rugpjūčio mėnesio 2 dieną, kada Žemaičių Kalvarijoje vyks ir stojamieji egzaminai į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičius kunigų seminariją.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 
All the contents on this site are copyrighted ©.