2016-07-13 12:27:00

Arkivysk. Gintaras Grušas paskirtas Komunikacijos sekretoriato nariu


Popiežius Pranciškus paskyrė 16 Komunikacijos sekretoriato narių. Tarp jų yra ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Komunikacijos sekretoriatas – tai pernai birželio 29 d. popiežiaus Pranciškaus įkurta nauja Šventojo Sosto dikasterija, sujungianti devynias anksčiau savarankiškai veikusiais Šventajam Sostui pavaldžias komunikacijos ir leidybos institucijas: Popiežiškąją visuomenės komunikavimo priemonių tarybą, Šventojo Sosto Spaudos salę, Vatikano interneto tarnybą, Vatikano radiją, Vatikano televizijos centrą, dienraštį „L‘Osservatore Romano“, spaustuvę, leidyklą ir fotografijos tarnybą. Pernai per Petrines paskelbtame popiežiaus Pranciškaus „motu proprio“ buvo nurodyta, kad minėtųjų devynių institucijų integravimas turi įvykti per ketverius metus.

Skirtingai negu anksčiau, kuomet minėtosios komunikacijos tarnybos veikė kaip Šventajam Sostui pavaldžios institucijos, visas jai apjungiantis naujas Komunikacijos sekretoriatas turi Šventojo Sosto dikasterijos statusą – tokį patį kaip kongregacijos ir popiežiškosios tarybos. Visoms dikasterijoms, tad ir Komunikacijos sekretoriatui, vadovauja popiežiaus paskirti asmenys (kongregacijų prefektai, tarybų pirmininkai). Jos taip pat turi pastovius narius, kurie dalyvauja jų veikloje, atvyksta į periodiškai rengiamus plenarinius posėdžius, tuo pat metu būdami vietinių Bažnyčių ganytojai arba savo srityse dirbantys specialistai.

Tarp šešiolikos popiežiaus Pranciškaus paskirtų Komunikacijos sekretoriato narių yra šeši kardinolai – Libano maronitų patriarchas, arkivyskupai Kenijoje, Haityje ir Mianmare bei du Romos Kurijos dikasterijų vadovai; septyni arkivyskupai ir vyskupai, vadovaujantys vietinėms Bažnyčioms Airijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Vietname. Likusieji trys naujai paskirti Komunikacijos sekretoriato nariai yra pasauliečiai – teisininkė, JAV Vyskupų konferencijos patarėja religijos laisvės klausimais, vokietis žurnalistinės etikos dėstytojas, ispanė komunikacijos psichologė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.