2016-07-12 17:21:00

Vatikano patikslinimas: Nebus naujų liturginių normų


Neketinama skelbti jokių naujų liturginių normų, - pareiškė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, atsiliepdamas į šiomis dienomis spaudoje pasirodžiusius spėliojimus apie tariamas naujas taisykles, kurios turėtų būti įvestos nuo ateinančio Advento. Tokius spėliojimus sukėlė Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefekto kard. Roberto Sarah pasisakymas Londone liepos 5 d. vykusioje liturgijos konferencijoje.

Pasak spaudoje pasirodžiusių pranešimų, kardinolas konferencijos metu siūlęs, kad nuo Advento kunigai vėl imtų aukoti Mišias ne veidu į žmones, bet atsigręžę į altorių. Kardinolas sakęs, kad kunigas ir tikintieji Mišių metu turėtų žiūrėti ta pačią kryptimi.

Komentuodamas šių pasisakymų sukeltus svarstymus, t. Lombardi pareiškė, kad kardinolas Sarah pagrįstai rūpinasi, kad Šventosios Mišios būtų aukojamos su derama pagarba ir adoravimo dvasia, tačiau jo pasisakymai buvo neteisingai suprasti kaip užuomina apie galimas naujas liturgines normas.

Nesikeičia Romos Mišiolo įvade nurodytos Mišių aukojimo normos, liečiančios altoriaus vietą ir kunigą, aukojantį Mišias veidu į žmones. Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius taip pat priminė, jog popiežius Pranciškus savo vizito Kulto ir sakramentų kongregacijoje metu aiškiai pabrėžė, kad įprastinė Mišių aukojimo forma yra Pauliaus VI Mišiole nustatytas vadinamasis „ordinarinis ritas“. Mišias „ekstraordinariniu“ būdu, tai yra pagal senas lotyniškas apeigas, galima aukoti tik griežtai laikantis tų sąlygų, kurios yra nuodytos popiežiaus Benedikto XVI dokumente „Summorum pontificum“.

Pasak t. Federico Lombardi SJ taip pat nevartotinas šiandien kai kur prigijęs liturgijai taikomas terminas „reformos reforma“, nes jis tik kelia nereikalingus nesusipratimus. Visa tai pats popiežius Pranciškus aiškiai išdėstė kardinolui Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektui neseniai suteiktoje privačioje audiencijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.