2016-07-12 15:38:00

Prel. Kazimiero Dobrovolskio laidotuvės


Senosiose Romos Campo Verano kapinėse, Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos koplyčioje, antradienį palaidotas prel. Kazimieras Dobrovolskis, miręs šeštadienį, liepos 9 d., eidamas 105-uosius metus.

Laidotuvių Mišias Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos svečių namų koplyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis, koncelebruojant kunigams – Kolegijos vadovams ir studentams. Dalyvavo keletas Romos lietuvių, taip pat velionio giminaičiai iš Lietuvos, su meile jį globoję gyvenimo pabaigoje.

Kazimieras Dobrovolskis buvo gimęs 1911 m. gruodžio 16 d. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1936 m. birželio 11 d. priėmė kunigo šventimus. 1944 m. kartu su daugeliu lietuvių, tarp jų ir dešimtimis kunigų bei seminaristų, pasitraukė į Vokietiją. Po karo atvyko į Romą studijuoti kanonų teisės ir 1950 m. buvo paskirtas tuo metu dar neseniai susikūrusios Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos antruoju vicerektoriumi ir Kolegijos ūkio netoli Romos valdytoju.

Netoli Romos, Villa Adriana kaime (tame pačiame, kur prieš beveik du tūkstančius metu imperatorius Adrianas buvo pasistatydinęs milžiniškus rūmus, kurių griuvėsius šiandien kasmet aplanko tūkstančiai turistų), kitos turistinės įžymybės – Tivolio miestelio papėdėje, Lietuvių kolegija buvo įsigijusi ūkį, kad turėtų maisto produktų savo studentams. Vasaros mėnesiais ūkis taip pat virsdavo studentų atostogų vieta. Šiam ūkiui prel. Kazimieras Dobrovolskis vadovavo 46 metus.

Paskutiniuosius keliolika metų prel. Kazimieras Dobrovolskis gyveno Romoje, Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. Prieš ketverius su puse metų buvo iškilmingai pažymėtas jo amžiaus 100 metų jubiliejus. Visai neseniai, šių metų birželio pradžioje, buvo švenčiamos prel. Kazimiero Dobrovolskio kunigystės šventimų 80-osios metinės. Ta proga jo pagerbti į Lietuvių kolegiją buvo atvykęs Šventojo Sosto Dvasininkijos kongregacijos prefektas kard. Beniamino Stella. Mišias prelato kunigystės jubiliejaus proga koncelebravo ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, nes prel. Kazimieras Dobrovolskis, nors ir gyvendamas Italijoje, visą laiką buvo Vilkaviškio vyskupijos kunigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.