2016-07-12 14:58:00

Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje


Liepos 10 d. Marijampolėje tradiciškai prasidėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo aštuondienis - atlaidai. Pirmąją atlaidų dieną tikintieji tradiciškai dėkojo Dievui už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldė jo paskelbimo šventuoju. Marijampolės bazilikos interneto puslapyje informuojama, kad Šv. Mišias tądien aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Vyskupas homilijoje kreipėsi į tikinčiuosius: „Ar negalime pasimokyti iš Palaimintojo arkivyskupo tėviško jautrumo, supratimo, kurio taip labai reikia ir mums? Kokiose mokyklose ir universitetuose mokoma šios pasiaukojančios, nesavanaudiškos meilės? Mylėti išmokstama prie Kristaus kryžiaus. Palaimintasis Jurgis mokėjo fizines kančias gydyti kantrumu, o dvasines – įprasminimu. Socialines žaizdas jis buvo linkęs gydyti teisingomis reformomis ir naujos dvasios – Dievo Dvasios – grąžinimu į gyvenimą.“ Vyskupas ragino visus Palaimintojo pavyzdžiu stiprėti dvasiškai, nes tai yra vienintelis kelias žmogaus ir valstybės stiprėjimui.

Po šv. Mišių buvo sudėti nauji votai – padėkos ženklai, kuriuos paaukojo maldininkai iš Palangos, Punsko ir Marijampolės, liudydami apie Palaimintojo užtarimu gautas malones. Po agapės marijonų vienuolyno sodelyje norintieji vyko į Palaimintojo tėviškę Lūginės kaime, kur per šiuos atlaidus kiekvieną dieną, 15.00 val., pal. J. Matulaičio tėviškės vietoje esančioje koplyčioje kalbama Gailestingumo vainikėlio malda.

Pagal marijampolesbazilika.lt
All the contents on this site are copyrighted ©.