2016-07-11 15:48:00

Paskirtas naujas Šventojo Sosto Spaudos salės vadovas


Popiežius Pranciškus priėmė t. Federico Lombardi SJ atsistatydinimą iš Šventojo Sosto Spaudos salės generalinio direktoriaus pareigų ir paskyrė naujus Spaudos salės vadovus. Naujuoju generaliniu direktoriumi paskirtas lig šiol direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs amerikietis Greg Burke. Naująja generalinio direktoriaus pavaduotoja paskirta ispanė Paloma Garcia Ovejero. Naujieji vadovai pradės eiti pareigas nuo šių metų rugpjūčio 1 d.

Naujasis Šventojo Sosto Spaudos salės generalinis direktorius Greg Burke gimė 1959 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1983 m. baigė literatūros ir žurnalistikos studijas Niujorko Columbia University. Studijų metais tapo Opus Dei prelatūros nariu. Dirbo JAV periodinėje spaudoje ir tarptautinėse žinių agentūrose. 2001 m. atvyko į Romą kaip Fox News televizijos korespondentas. 2012 m. paskirtas Vatikano Valstybės sekretoriato patarėju komunikacijos klausimais, o 2015 m. gruodžio mėnesį – Spaudos salės direktoriaus pavaduotoju.

Naujoji Šventojo Sosto Spaudos salės generalinio direktoriaus pavaduotoja Paloma Garcia Ovejero gimė 1975 m. Ispanijoje. 1998 m. baigė žurnalistiką Madrido universitete ir pradėjo dirbti Ispanijos radijuje. Nuo 2012 m. buvo Ispanijos radijo korespondentė Italijoje ir Vatikane.

Iš Spaudos salės generalinio direktoriaus pareigų besitraukiančiam t. Federico Lombardi SJ jau 74 metai. Jis gimė 1942 m. šiaurinėje Italijoje. Būdamas 18 metų įstojo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Jėzuitų „Aloisianum“ fakultete baigė filosofijos studijas. Vėliau valstybiniame Turino universitete studijavo matematiką, o dar vėliau – Frankfurte Vokietijoje – teologiją. 1972 m. priėmė kunigystės šventimus. Nuo 1973 m. dirbo Italijos jėzuitų dvisavaitinio žurnalo „Civiltà Cattolica“ redakcijoje, o nuo 1977-jų ėjo žurnalo direktoriaus pavaduotojo pareigas. Nuo 1984 iki 1990 m. buvo Italijos jėzuitų provincijolas. Nuo 1991 m. tėvas Lombardi dirbo Vatikano radijuje. Iš pradžių buvo programų direktorius, tai yra visų radijo redakcijų vadovas, o 2005 m. pabaigoje buvo paskirtas Vatikano radijo generaliniu direktoriumi ir šias pareigas ėjo iki šių metų vasario 29 d.. Tėvas Lombardi nuo 2001 iki 2013 m. taip pat vadovavo Vatikano televizijos centrui. Nuo 2006 m. liepos 11 d. iki šių metų liepos 31 d. t. Federico Lombardi vadovauja Šventojo Sosto Spaudos salei.

Keletas žodžių apie pačią Spaudos salę. 1939 m. prie Vatikano dienraščio „Osservatore Romano“ redakcijos buvo įkurtas Informacijų biuras, kurio tikslas buvo pateikti oficialias informacijas apie popiežiaus ir Šventojo Sosto veiklą užsienio žurnalistams. Vėliau, prasidedant Vatikano II Susirinkimui, buvo įkurtas informacijų apie Susirinkimo darbą centras, pavadintas Spaudos sale. 1966 m., sujungus Susirinkimo Spaudos salę ir prie dienraščio veikusį informacijų biurą, buvo įkurta Šventojo Sosto spaudos salė, kuri nuo to laiko vykdo popiežiaus atstovo spaudai funkcijas. Tokias Spaudos salės funkcijas patvirtino 1988 m. Romos kurijos institucijų struktūrą reformavusi popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkoji konstitucija „Pastor Bonus“. Joje sakoma, kad Šventojo Sosto Spaudos salė yra pavaldi Vatikano Valstybės sekretoriatui ir jos užduotis – skelbti oficialius pranešimus apie popiežiaus ir Šventojo Sosto veiklą. Popiežiui Pranciškui pradėjus Šventojo Sosto informacijos institucijų reformą, Spaudos salė, kartu su kitomis informacijos ir žiniasklaidos tarnybomis įjungta į pernai sukurtą Komunikacijos sekretoriatą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.