2016-07-09 13:11:00

Šv. Maksimilijonas Kolbe: gailestingumo kankinys


Krokuvoje neužilgo vyksiančios Pasaulio Jaunimo Dienos suteikia progą prisiminti lenkų kilmės šventuosius. Šv. Maksimilijonas Kolbė, kurio kankinystės  75-osios metinės šiemet minimos, vadinamas Gailestingumo kankiniu. Jis paaukojo gyvybę iš meilės. Taip sako kunigas Raffaele Di Muro, Šv. Bonaventūros universiteto Romoje Kolbė vardu pavadintos katedros vadovas bei šv. Maksimilijono Kolbė įsteigtos „Nekaltosios Kareivijos“ pirmininkas, viename interviu apžvelgdamas šv. Maksimilijono Marijos Kolbė gyvenimą. „Tik meilė kuria“ - toks buvo šventojo moto: meilė yra dominuojantis Maksimilijono  Kolbė dvasingumo variklis.

Jis nuėjo intensyvų gailestingumo kelią, kuris jį skatino Viešpatį ir brolius mylėti vis labiau viską persmelkiančia meile, kol žengė paskutinį didvyrišką žingsnį Aušvice, paaukodamas savo gyvybę vietoje nepažįstamo šeimos tėvo. Peržvelgiant tėvo Kolbė gyvenimą, ypač pastebimas jo pasiryžimas pilnai atsiliepti į Dievo kvietimą ir įgyvendinti jį atiduodant save. Jaunimui, kuris netrukus susirinks Lenkijoje į Pasaulio Jaunimo dienas, tai akstinas apmąstymams. Šiandienos jaunuoliams reikia patikimo pavyzdžio, o Maksimilijonas Kolbė daugelyje pasaulio vietų yra tikėjimo didvyris, keliantis susižavėjimą ir troškimą sekti jo pavyzdžiu. Šių dienų jaunimas dažnai gyvena aplinkoje, kur trūksta meilės, tad jie turi sužinoti, jog įmanoma mylėti taip kaip Kristus ragina. Ir Maksimilijonas yra nuostabus tokios meilės pavyzdys. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.