2016-07-09 14:39:00

Venesuelos episkopato vadovas: valdžia neteko moralinio autoriteto, gresia socialinis sprogimas


Venesuelos episkopato vadovas: valdžia neteko moralinio autoriteto, gresia socialinis sprogimas

„Mūsų sistema išsisėmė, valdžia prarado moralinį autoritetą, nieko neišsprendžia, nesugeba dialoguoti“. Venesuelos vyskupų konferencijos vadovo pasisakymas apie krašto dabartinę sunkią situaciją ir gyventojų neviltį itin griežtas. Arkivyskupas Diego Padron kalbėjo Vyskupų konferencijos plenarinės asamblėjos atidaryme , ketvirtadienį. Pasak jo, Venesuela sukausčiusi politinė ir ekonominė krizė per pastaruosius kelis mėnesius pavirto gilia humanitarine krize. Valdžios nesugebėjimas užtikrinti maisto ir vaistų gyventojams, kaip ir saugumo priemonių įnirtingas protesto dalyvių represavimas yra aiškus ženklas, kad Venesuelos vyriausybė  neturi noro dialoguoti ir todėl kyla didžiulis socialinio sprogimo pavojus.

Episkopato vadovas pakartojo krašto vyskupų išsakytus karštus paraginimus, kad valdžia leistų į kraštą įvežti reikiamus vaistus. Vyskupai jau keletą mėnesių garsiai prašo leisti įvežti į Venesuelą reikalingą humanitarinę pagalbą, ypač vaistus ir medicininius reikmenis. Anot Vaistininkų ir medikų nacionalinės federacijos, 90 procentų vaistinių, ligoninių, privačių ir valstybinių sveikatos centrų lentynų ištuštėjusios. Arkivyskupas pripažino, kad Venesuelos Caritas kapiliarinis aprūpinimas bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis leidžia atitinkamai gauti ir tiekti iš užsienio siunčiamą paramą, tačiau pripažino: tai nėra sprendimas, o laikina priemonė, kuri negalės ilgai tęstis.

Episkopato vadovas, kalbėdamas apie politinę situaciją pareiškė, kad vyriausybės interesai neatitinka krašto interesų. Valdžios nebuvimas, brutalios represijos, rimtų ir pastovių sprendimų trūkumas sukelia bendrą nusistatymą, kad krizė aštrėja ir tęsiasi neribotai. Bendros nuotaikos Venesueloje yra netikrumo, beviltiškumo, nusivylimo, pykčio ir socialinių neramumų.

Krašto vyriausybė, kuri neįstengė įveikti neva prieš ją nukreiptą tariamą „ekonominį karą“ ir užtikrinti maisto ir medikamentų gyventojams, kuri net neleidžia religinėms ir socialinėms institucijoms gauti humanitarinę paramą, kad šiek tiek palengvintų gyventojų kančias ir sunkumus, nebeturi moralinio autoriteto kurti dialogą ir taiką. Krašto valdžia, disponuodama milžiniškais resursais, per septyniolika metų neįstengė suvaldyti nusikalstamumo, nei laiduoti piliečių socialinės taikos. Vien represavimas neveda į taiką. Reikia dialogo, bet jis turi remtis prielaida, jog valdžia supranta esamos padėties rimtumą ir liudija norą ją pakeisti. Anot Venesuelos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Diego Padron, visai nepriimtina, kai vietoj rūpesčio žmonėmis, jų gyvenimu užleista vieta politinės ideologijos stabmeldystei. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.