2016-07-09 15:33:00

Ukrainiečių ganytojai: kartu su Lenkija turime gydyti bendras žaizdas


Liepos 6 dieną Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios galva, didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas ir graikų katalikų vyskupai Lenkijoje, Eugenijus Popowicz ir Vladimiras Juszczak paskelbė bendrą kreipimąsi į kitus ganytojus, savo Bažnyčios tikinčiuosius bei geros valios žmones, ragindami melstis už lenkų – ukrainiečių konflikto aukas, paprašyti atleidimo ir atleisti, gydyti istorines žaizdas. Ir liepos 10 dieną, sekmadienį, ypač atsiminti Volynės žudynių aukas: nuo ukrainiečių rankų kritusius lenkus.

Volynės žudynės vyko II Pasaulinio karo įkarštyje, 1942 – 1943 metais. Ukrainiečių nacionalistai, svajodami apie būsimą valstybę, „valė“ ją nuo svetimųjų, o tikrovėje tai reiškė brutaliai išžudytus tūkstančius civilių, tarp kurių didžioji dauguma buvo moterys ir vaikai. Kadangi lenkai buvo lotynų apeigų katalikai, daug neapykantos buvo nukreipta prieš šią Bažnyčią, prieš jos dvasininkus ir vienuolius. Kita vertus, istorikai primena, kad čia žudynes reikia matyti dešimčių ar net šimtų metų perspektyvoje: jose atsispindi daugybė lenkų ir ukrainiečių nuoskaudų, varžymosi dėl žemių ir galios, dominavimo, užvaldymo ir konkurencijos. Jei II Pasaulinio karo viduryje žuvo lenkai, tai kitais istoriniais epizodais  - ukrainiečiai. Ambicijų, pretenzijų, interpretacijų siūlai, faktai taip susipina, kad sunku juos atpainioti.

Šios istorinės žaizdos nėra užgijusios. Taip pat yra jėgų, kurios nori jas vėl praverti: nesiekiant gero, tačiau siekiant įtampos ir pasidalijimo, siekiant priešiškumo tarp dviejų tautų, siekiant to, kad jos nebūtų vieningos savo ateityje, pažymima deklaracijoje. Graikų apeigų katalikų, gyvenančių Ukrainoje ir Lenkijoje, ganytojai primena apie pasiūlymą Lenkijai rengti dvipusę tarpusavio priešiškumo aukų atminimo dieną. Ir laukdami atsakymo paprašė visos graikų apeigų Bažnyčios liepos 10 melstis tiek už Volynės žudynių aukas, tiek už tuos, kurie krito per šimtmečius: ukrainiečius ir lenkus.

„Tegu tiesa apie Dievo panašumą, kurios negali sunaikinti net ir sunkiausia nuodėmė, suteikia jėgų kiekvienam krikščioniui perlipti neapykantą savo širdyse. Tegu Dievo gailestingumo viltis padrąsina visus sekti Viešpačiu“, rašo deklaracijos autoriai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.