2016-07-09 16:53:00

Popiežiaus „motu proprio“ dėl Šventojo Sosto ekonominių reikalų


Šventasis Sostas tęsia reformą, kuri apima daugybę sričių: tiek sielovados srityje popiežiui padedančių dikasterijų, tiek komunikacijos institucijų, tiek administracinių ir finansinių reikalų srityje. Liepos 4 dieną popiežius Pranciškus pasirašė „Motu proprio“, kuris buvo paskelbtas liepos 9-ąją ir kuris liečia pastaruosius, ekonominius reikalus.

Kaip paaiškinama lydinčiame pranešime, šis „Motu proprio“ patikslina ir apibrėžia santykius tarp Apaštalinio Sosto turto administracijos (APSA) ir 2014 metais įsteigtų trijų naujų institucijų: Ekonomikos tarybos, Ekonomikos sekretoriato ir Generalinio revizoriaus.

Dokumente patikslinamos abiejų pusių kompetencijos, pagal principą, kad Apaštalinio Sosto turto administracija tvarko ir prižiūri turtą, o Ekonomikos sekretoriatas kontroliuoja ir prižiūri šios Administracijos darbą.

Be techninių formulių „Motu Proprio“ primenamas bendrasis principas, jog Bažnyčios laikinieji gėriai turi tarnauti dieviškajam kultui, klero išlaikymui, apaštalavimui, artimo meilės darbams, ypač vargšams. Bažnyčia turi budriai prižiūrėti kad jos ekonominiai ištekliai tarnautų būtent tokiems tikslams. (Vatikano radijas)      
All the contents on this site are copyrighted ©.