2016-07-09 16:40:00

Popiežius pasveikino savo tėvynainius su dviem amžiais nepriklausomybės


Liepos 9 dieną Argentinoje švenčiama nacionalinė šventė, kuria paminimas šalies nepriklausomybės sukūrimas, o šiais metais ypatingai, mat sukako lygiai du šimtai metų nuo 1816 liepos, kai „Pietų Amerikos suvienytųjų provincijų“ delegatai paskelbė nepriklausomybės nuo Ispanijos karūnos deklaraciją. Vėliau šios „suvienytos provincijos“ tapo Argentina, Bolivija, Paragvajumi ir Urugvajumi.

Šios šventės proga ir popiežius Pranciškus Argentinos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkui Josè Maria Arancedo adresavo svikinimo laišką, per jį kreipdamasis į visą Argentinos tautą. „Trokštu, kad šie minėjimai mus padarytų stipresniais kelyje, kuriuo žengė mūsų protėviai prieš du šimtus metų. Su šiais linkėjimais išreiškiu visiems argentiniečiams savo artumą ir užtikrinu savo maldą“, rašo popiežius.

„Ypatingai, tęsia jis, noriu būti arti kenčiančių: ligonių, gyvenančių visko trūkume, kalinių, vienišų, bedarbių, esančių ar buvusių prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukų, išnaudotų nepilnamečių, daugybės nuo narkotikų rykštės kenčiančių jaunuolių. Visų tų, kurie neša sunkią naštą, kurie arti palūžimo. Tai labiausiai kenčiantys tėvynės vaikai“.

„Taip, tėvynės vaikai. Mokykloje mus mokė kalbėti apie Motiną Tėvynę, mylėti Motiną Tėvynę. Tame, būtent, šaknijasi patriotiškas priklausymo jausmas: meilėje Motinai Tėvynei. Mes, argentiniečiai, naudojame išsireiškimą, aštrų ir išraiškingą tuo pat metu, kalbėdami apie žmones be skrupulų: „šis galėtų parduoti savo motiną“; tačiau žinome ir širdyje giliai jaučiame, kad Motina neparduodame, jos negalima parduoti – kaip ir Motinos Tėvynės“.

„Meldžiame ir šiandien mūsų minėjimuose, kad Viešpats ją sergėtų, padarytų stipresne, labiau broliška ir gintų nuo bet kokio tipo kolonizavimo“, rašo popiežius ir pabrėžia, kad šaliai norint eiti pirmyn, reikia tiek senelių ir jų atminties, jų drąsos svajoti, kaip ir jaunuolių, kurie neturi „išleisti į pensiją“ savo gyvenimo, įstrigdami biurokratiniame pasyvume. „Jei mūsų senoliai turės drąsos svajoti, o mūsų jaunuoliai pranašauti didžius dalykus, Tėvynė bus laisva. Mums reikia senelių svajotojų, raginančių eit pirmyn, ir jaunuolių, kurie šių sapnų įkvėpti bėgtų pirmyn, su pranašystės kūrybingumu“, pakartoja popiežius, visiems melsdamas Dievo palaimos ir prašydamas savo kraštiečių melstis už jį patį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.