2016-07-09 00:00:00

Popiežius leido paskelbti įsaką dėl būsimų palaimintųjų


Nacių nužudytas šeimos tėvas iš šiaurės Italijos Josef Mayr-Nusser pripažintas kankiniu ir bus paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju. Jo vardas yra sąraše popiežiaus patvirtintų Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretų, apie kuriuos pranešė kongregacijos prefektas kardinolas Amato po popiežius Pranciškus penktadienį jam paskirtos audiencijos.

Iš Bolzano kilęs valstietis ir katalikų veikėjas Josef Mayr-Nusser atsisakė duoti priesaiką fiureriui dėl savo krikščioniško tikėjimo. Žuvo vežamas į Dachau koncentracijos stovyklą 1945 metais. 34 metų amžiaus pietų tirolietis buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui, rašoma dekrete.

Dekretuose minimi dar kiti septyni kankiniai, kurie bus iškelti į Altorių garbę. Tai Ispanijos pilietinio karo aukos, Švč. Jėzaus Širdies misionieriai, nužudyti iš neapykantos tikėjimui 1936 metais. Dar vienas būsimas palaimintasis yra Šventojo Angelo Sargo seserų kongregacijos steigėjas, kun. Luigi Antonio Rosa Ormieres, gyvenęs XVIII amžiuje. Pripažintas jo užtarimu įvykęs stebuklas.

Dar kitais dekretais pripažintos šešių Dievo tarnų ir tarnaičių, vieno vyskupo, vienuolės ir pranciškonų pasauliečio bei trijų kunigų heroiškos dorybės. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.