2016-07-09 16:31:00

Mirė kardinolas S. Piovanelli. Popiežiaus telegrama


Liepos 9-ąją mirė italų ganytojas, kardinolas Silvano Piovanelli, Florencijos arkivyskupas emeritas. Jis buvo 92 metų amžiaus. Liepos 13-ąją būtų sukakę 69 metai nuo jo kunigystės šventimų, 1947 metais, baigus Florencijos kunigų seminariją.

Savo sielovadinį darbą Piovanelli pradėjo viename Florencijos pakraščio kvartale, kuris kūrėsi aplink du didelius fabrikus. Vėliau buvo paskirtas ir aštuonerius metus praleido mažojoje seminarijoje, kaip ugdytojas ir administratorius. Kitas jo paskyrimas buvo arkivyskupijos pakraštyje, zonoje, kurioje netrūko socialinių konfliktų ir ideologinio priešiškumo Bažnyčiai, komunistinei doktrinai sulaukus daug sekėjų. Jaunas kunigas nesiekė šio priešiškumo pagilinti, bet išvystyti alternatyvą: dialogą ir bendradarbiavimą. Jis taip pat aktyviai rėmė pasauliečių atsakomybę parapijoje, kuriant parapijos tarybą ir kitas bendros atsakomybės už parapijos gyvenimą formas. 1979 metais buvo pakviestas atgal į Florenciją, į arkivyskupijos kuriją, 1982 metais buvo paskirtas vyskupu augziliaru. Ir praėjus kiek daugiau nei metams, netikėtai mirus arkivyskupui kardinolui Benelli, popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakviestas jį pakeisti ir užimti šias naujas, atsakingas pareigas. Florencijos arkivyskupijai Silvano Piovanelli vadovavo nuo 1983 kovo iki 2001 kovo, tapdamas emeritu 77 metų amžiaus.

Šeštadienį paskelbta popiežiaus Pranciškaus užuojautos telegrama, skirta Florencijos arkivyskupijai, netekus ganytojo „po ilgos ligos, išgyventos ramia siela ir pasitikinčiu atsidavimu Viešpaties valiai“. Popiežius priduria, kad ganytojas vadovavo jam patikėtai bendruomenės daliai „su džiaugsmu ir išmintimi“, taip pat „sielovadiniu uolumu“. Telegramoje meldžiama, kad Viešpats priimtų savo tarną dangiškojoje Jeruzalėje, o arkivyskupijos bendruomenei perduodamas apaštalinis palaiminimas.

*

Silvano Piovanelli kardinolu buvo pakeltas 1985 metais. Po jo mirties kardinolų statistika yra tokia: jų yra 212, iš kurių 112 kardinolai elektoriai, kurie galėtų dalyvauti popiežiaus rinkimuose, ir 100 jau peržengusių 80 metų slenkstį ar dėl kitų priežasčių nebegalinčių imtis šios atsakomybės. 25 kardinolai elektoriai yra paskirti dar Jono Pauliaus II, 56 Benedikto XVI ir 31 – popiežiaus Pranciškaus. Šiuo metu brazilas Paulo Evaristo Arns yra seniausiai paskirtas kardinolas: 1973 metais. Jis yra paskutinis gyvas popiežiaus Pauliaus VI paskirtas kardinolas, žinoma, neskaičiuojant popiežiaus emerito Benedikto XVI, kuris kardinolu buvo pakeltas 1977 metais, taip pat Pauliaus VI valia. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.