2016-07-09 19:39:00

2017 metais prasidės trečiasis katalikų ir baptistų dialogo ciklas


Pasaulio baptistų aljanso generalinė taryba buvo susirinkusi Vankuveryje, Kanadoje, ir čia posėdžiavo iki šio sekmadienio. Vienas iš paskelbtų sprendimų liečia ekumeninį dialogą su katalikais: Aljanso generalinis sekretorius Neville Callam pranešė, kad 2017 metais prasidės trečiasis ekumeninių ir teologinių pokalbių ciklas, kuriame iš katalikų Bažnyčios pusės dalyvaus Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos delegacija. Šiuo metu aptariamos teminės ir procedūrinės detalės.

Pasaulinis baptistų aljansas primena, kad pirmasis pokalbių ciklas vyko nuo 1984 metų iki 1988, o antrasis nuo 2006-ųjų iki 2010 metų. Aljanso pranešime priduriama, kad po šių dviejų ciklų gimė nuoširdūs ir geri tarpusavio ryšiai. Baptistų delegatai dalyvavo popiežiaus Pranciškaus inauguracijoje, taip pat katalikų vyskupų Sinoduose Romoje – apie naująjį evangelizavimą ir apie šeimos klausimus. 2017 metais Pasaulinis baptistų aljansas užbaigs keturių metų dialogą su Pasauline metodistų taryba. (Vatikano radijas) 








All the contents on this site are copyrighted ©.