2016-07-08 15:34:00

Žinia Jūros sekmadieniui: ar suvokiame, kiek daug gauname iš dirbančių jūrose?


Patogiai įsitaisę savo namuose dažnai nepagalvojame, kiek mūsų kasdienis gyvenimas priklauso nuo jūrinės industrijos ir jūrų. Jei pažvelgsime aplink save, kur gyvename ir kur dirbame, galime pamatyti, kad didžioji dalis baldų ir technologijų buvo atgabenti laivais, mūsų rūbai atsiųsti konteineriuose iš kito pasaulio galo, vaisiai atgabenti laivais-šaldytuvais iš kitų šalių, o tanklaiviai atgabena naftą ir benziną mūsų automobiliams. Be jūrų prekybos, gėrybių ir prekių įvežimas ir išvežimas būtų neįmanomi, - rašoma „Jūrų sekmadienio žinioje“, kurią paskelbė Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų taryba. Jūrų sekmadienis yra minimas liepos 10-ąją dieną, jis yra jūrose esančiųjų sielovados dalis, taip pat skirta ir esantiems sausumoje, atkreipiant dėmesį į jūreivių dvasinius ir materialinius poreikius.

Beveik 1,2 milijono jūreivių, plaukiojančių 50 000 laivų, pasirūpina 90 procentų prekių pergabenimu. Bet ne tik: tūkstančiai kitų rūpinasi geru poilsiu tų, kurie atostogauja kruiziniuose laivuose. Jūreiviai išgelbėjo tūkstančius kitų migrantų, kurie bandė pasiekti Europos krantus, rizikuojant gyvybe, naudojant valtis, kuriomis kartais visai neturėtų būti plaukiama. 

Tuo pat metu, jūreiviams kyla daug grėsmių, kurias kelia ne vien jūrų ir okeanų galybė. Fizinei jūreivių būklei grėsmę kelia piratavimas, apiplėšimai, nuolatinis keliavimas iš vieno regiono į kitą, situacijų kaita, prie kurių reikia prisitaikyti. Psichologinei sveikatai kenkia draudimai išlipti į krantą, kartais po savaičių praleistų ant vandens.

Kontraktai ir atstumai gali kelti grėsmę jūreivių šeimyniniam gyvenimui, jiems būnant toli nuo savo šeimų ir draugų mėnesiais, dažnai daugelį metų iš eilės. Vaikai užauga be tėvo, o visos atsakomybės našta tenka motinos pečiams.

Jūreivių žmogiškas ir profesinis orumas yra pažeidžiami tada, kai jie išnaudojami darbe, kai jiems vėluoja atlyginimai, kai jiems visai nesumokama.

Žinioje rašoma, kad Jūros apaštalatas, raginant Pranciškui, nori būti jūreivių balsu, ginti jų žmogiškas ir profesines teises, jų sveikatą, kaip tai numatyta tarptautiniuose susitarimuose. Taip pat nori priminti krikščioniškoms bendruomenėms, jog jūreivio profesija ir pati jūrų industrija daro esminę įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui. Paskatinti šalia jūrų esančias vyskupijas vykdyti jūreivių sielovadą.

„Dėkojame jūreiviams už jų darbą ir juos patikime, kartu su šeimomis, motiniškai Marijos, Jūrų Žvaigždės, apsaugai“, skelbia „Jūrų sekmadienio žinia“. Ją pasirašė kardinolas Antonio Veglio, kuris yra Migrantų ir keliaujančiųjų tarybos pirmininkas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.