2016-07-07 17:20:00

Pranciškus: mano audiencijos atidėtos, tačiau nesiliauju melstis už jus!


„Šį mėnesį atidėtos mano audiencijos, tačiau aš nesiliauju melstis už jus; o jūs, prašau, melskitės už mane.“ Ši žinutė ketvirtadienį paskelbta popiežiaus Pranciškaus paskyroje socialiniame tinkle Twitter. Popiežiaus audiencijų nebus visą liepos mėnesį. Kita bendroji trečiadienio audiencija rugpjūčio 3 d. įvyks popiežiui sugrįžus iš Lenkijos, kur jis dalyvaus Pasaulio Jaunimo Dienos užbaigiamuosiuose renginiuose. Popiežius lankysis Lenkijoje liepos 27-31 d.

Kitoje, parą anksčiau pasiųstoje Šventojo Tėvo žinutėje socialinio tinklo Twitter paskyroje buvo išsakytas popiežiaus susirūpinimas dėl Sirijos; „Suvienykime jėgas visose pakopose, kad užtikrintume, jog taika mylimoje Sirijoje yra įmanoma“, sakoma popiežiaus žinutėje. Šventasis Tėvas šią savaitę išreiškė nusistebėjimą, kad kai kurie kraštai kalba apie Sirijos taiką, tačiau tiekia ginklus kovojantiems Sirijoje. Popiežius paragino tarptautinę bendruomenę padėti sirams surengti taikos pokalbius ir sukurti nacionalinės vienybės vyriausybę, o katalikų bendruomenes ir parapijas pakvietė melstis už Sirijos taiką, informatyvumo didinimo iniciatyvose paskleisti Sirijos taikos, vienybės ir vilties žinią. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.