2016-07-05 15:15:00

Popiežius Pranciškus parėmė kampaniją „Sirijos taika įmanoma!“


Popiežius Pranciškus paragino kraštų vyriausybes ir visą tarptautinę bendruomenę konkrečiais veiksmais padėti taikingai išspręsti Sirijos konfliktą.  Popiežius kreipimusi parėmė Carito kampaniją „Sirijos taika įmanoma!“. Keturių minučių ir 22 sekundžių trukmės žinioje popiežius reiškia tvirtą įsitikinimą, jog Sirijos taika yra galima.

Popiežius Pranciškus:

„Mieli broliai, seserys,

šiandien trokštu jums pakalbėti apie kažką, kas itin liūdina mano širdį: karas Sirijoje, jau įžengęs į penktuosius metus. Tenykštė situacija yra neapsakomo skausmo, nuo kurio kenčia sirų tauta, verčiama išgyventi bombardavimus arba ieškoti kelių kaip ištrūkti į kitus kraštus ar į kitas Sirijos zonas, mažiau niokojamas karo veiksmų: palikti savo namus, viską... Galvoju ir apie krikščioniškas bendruomenes, kurias visokeriopai remiu dėl patiriamos diskriminacijos.

Štai, trokštu kreiptis į visus tikinčiuosius ir į visus, kurie įsipareigoję su Caritu sukurti teisingesnę visuomenę. Kol tauta kenčia, pasakiškos sumos pinigų išleidžiamos kovotojams parūpinti ginklus. Ir kai kurie šiuos ginklus tiekiantys kraštai yra ir tarp tų, kurie kalba apie taiką. Kaipgi tikėti tais, kurie dešine tave glosto, o kaire tau smogia? 

Drąsinu visus, suaugusius ir paauglius, kad su entuziazmu išgyventų šiuos Gailestingumo metus, kad įveiktų indiferentizmą ir tvirtai skelbtų, jog taika Sirijoje galima! Taika Sirijoje yra galima!

Tad esame pašaukti įkūnyti šį Dievo Žodį: „Man puikiai žinoma, kokius planus sukūriau jums – sako Viešpats – taikos, ne pražūties planus, kad jums suteikčiau vilties kupiną ateitį (Jer. 29,11).

Kviečiu melsti už Sirijos taiką ir už jos tautą maldos vigilijų progomis, grupių, parapijų ir bendruomenių informatyvumo didinimo iniciatyvose, kad būtų paskleista taikos žinia, vienybės ir vilties žinia.

Malda tebūna palydima taikos veiksmais. Kviečiu jus kreiptis į tuos, kurie dalyvauja taikos derybose, kad rimtai gerbtų susitarimus ir įsipareigotų palengvinti priėjimą prie humanitarinės pagalbos.

Visi turi pripažinti, kad Sirijai nėra karinio, o tik politinis sprendimas. Todėl tarptautinė bendruomenė privalo remti taikos pokalbius, kurie siektų sukurti nacionalinės vienybės vyriausybę.

Suvienykime jėgas, visose pakopose, kad taika mylimoje Sirijoje tikrai būtų galima.

Taip, tai tikrai bus didingas gailestingumo ir meilės pavyzdys patirtas vardan visos tarptautinės bendruomenės gerovės!

Viešpats telaimina ir Dievo Motina visus tesergi.

Ačiū.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.