2016-07-05 14:38:00

Budskapet til muslimene i anledning ramadan og id-festen


I dag avslutter muslimene avslutter sin fastemåned, ramadan, og i morgen feirer de id al-fitr-festen. I den anledning har Det pavelige råd for den interreligiøse dialog kommet med et budskap, slik det pleier.

Det er presidenten i rådet, kardinal Tauran, som på vegne av katolikkene skriver til muslimene. Overskriften er «Kristne og muslimer: mottakere av og verktøy for den guddommelige barmhjertigheten».

Kardinalen skriver at temaet barmhjertighet er nær både muslimenes og de kristnes hjerter. Vi tror alle på en barmhjertig Gud som skapte oss av kjærlighet. Han tar seg barmhjertig av oss og gir oss det vi trenger for å leve. Han er den som tilgir oss, mye og alltid.

Det er nettopp for å understreke barmhjertigheten at katolikkene nå feirer Barmhjertighetens jubelår. Og når muslimene drar på pilegrimsferd til Mekka og Medina kan det være en god anledning til å erfare Guds barmhjertighet.

Vi er alle kalt til ta etter Gud så godt vi kan og være barmhjertige og medlidende. Det er mange i verden i dag som er ofre for konflikter og vold. Vi kan ikke lukke øynene for dette. Det er viktig at vi samarbeider om å hjelpe de trengende. Når muslimer og kristne greier å samarbeide, er det veldig gledelig. Da gir vi akt på en viktig befaling i våre respektive religioner og synliggjør Guds barmhjertighet og slik vitner vi på en mer troverdig måte om våre troer.

Her er hele budskapet på engelsk.
All the contents on this site are copyrighted ©.