2016-07-04 15:11:00

Popiežius Pranciškus lankysis Porciunkulėje


Asyžiaus vyskupas ir pranciškonų šeimos atstovai pranešė, kad lygiai po mėnesio, rugpjūčio 4 dieną, popiežius Pranciškus lankysis Porciunkulėje, Marijos Angelų karalienės bažnyčioje netoli Asyžiaus. Šventojo Tėvo kelionė įvyks minit Porciunkulės atlaidų aštuoni šimtąsias metines, kurios sutampa su kaip tik šiuo metu Bažnyčioje švenčiamais ypatingaisiais Gailestingumo metais.

Popiežius lankysis kaip paprastas piligrimas. Jo vizitas bus privataus pobūdžio. Popiežius melsis Marijos Angelų karalienės bažnyčioje ir pasakys kalbą susirinkusiems, pažymima Porciunkulės interenetinėje svetainėje, pristatant popiežiaus būsimą vizitą.

Popiežiaus vizitu ypač džiaugiasi Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino ir pranciškonų atstovai Ordino generalinis ministras t. Michael Perry, Umbrijos provincijos ministras t. Claudio Durighetto ir Porciunkulės kustodas t. Rosario Gugliotta.

Popiežiaus vizitas įvyks pora dienų po Porciunkulės Atleidimo šventės, t.y. Porciunkulės visuotinių atlaidų rugpjūčio 2 dieną.

Porciunkulės Atleidimo šventė nuo XIII amžiaus pradžios minima rugpjūčio 2 d. Šventės proga, įvykdžius reikalingas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai. Jei ankščiau tai buvo vien tik Asyžiaus ir kitų pranciškoniškų bažnyčių privilegija, dabar visuotinus Porciunkulės atlaidus galima pelnyti visose bažnyčiose, kuriose rugpjūčio 2-ąją minima Atleidimo šventė.

"Noriu visus pasiųsti į Dangų",- šiais žodžiais šv. Pranciškus motyvavo savo prašymą popiežiui Honorijui III, kuris 1216 m. leido pelnyti visuotinius atlaidus visiems, kurie rugpjūčio 2 d. užeis į Porciunkulės bažnyčią.

Nedidelė 4 m pločio ir 7 m ilgio Porciunkulės bažnyčia dabar yra didžiulės Popiežiškąja tituluojamos Marijos Angelų Karalienės bazilikos viduje. Pastaroji buvo pastatyta kaip apsauginis gaubtas išsaugoti Porciunkulę, kuri yra nepaprastai svarbi šv. Pranciškaus ir jo suburtų mažųjų brolių gyvenimo ir veiklos liudytoja. Pranciškus apgriuvusią bažnyčią atstatė XIII amžiuje, išsižadėjęs žemiškų gerybių joje apsigyveno, joje įkūrė mažųjų brolių ordiną, brolius įgaliojo keliauti į visą pasaulį ir siuntė kaip taikos misionierius, joje šv. Pranciškus užbaigė žemiškąjį gyvenimą.

Porciunkulės šventės prasmė išliko nepakitusi iki mūsų dienų. Tai visų pirma yra Dievo gailestingumo ir malonės priminimas, raginimas eiti atsivertimo keliu ir patirti Dievo artumą, o galiausiai - tapti Jo skelbėjais. Susitaikyti su Dievu per iš Kristaus gaunamą atleidimą yra svarbiausia krikščionio pareiga. Nuoširdus jos atlikimas stiprina tikėjimą ir ragina liudyti gailestingąją Dievo meilę.

Porciunkulės atlaidai pradžioje būdavo suteikiami tik kartą per metus, rugpjūčio 2 dieną. Vėliau tikintieji visuotinius atlaidus šios šventės dieną galėjo pelnyti visose pranciškonų bažnyčiose, o Porciunkulės bažnyčioje apsilankę kasdien - ir net toties quoties, t.y. kiek kartų per dieną buvo aplankoma bažnytėlė, tiek kartų buvo gaunami visuotiniai atlaidai. Dabar Porciunkulės atlaidus rugpjūčio 2 dieną tikintysis gali gauti bet kurioje pasaulio katalikų bažnyčioje, įvykdęs reikalingas sąlygas: tai išpažinties atlikimas, dalyvavimas Mišiose ir Komunijos priėmimas, malda, taip pat popiežiaus intencija.

Porciunkulės šventė yra bene seniausi Bažnyčios visuotiniai atlaidai, švenčiami nuo XIII amžiaus pradžios. Pranciškaus atlaidų mintį amžiaus pabaigoje pratęsė popiežius šv. Celestinas V, nutaręs savo vainikavimo proga suteikti visuotinius atlaidus visiems, kas per parą nuo Šv. Jono Krikštytojo šventės pirmųjų iki antrųjų mišparų peržengs Akvilos Collemaggio bazilikos šventųjų durų slenkstį.

Porciunkulės atlaidai taip pat glaudžiai susiję su Bažnyčios švenčiamais Šventaisiais metais. Popiežius Bonifacas VIII Šventųjų metų šventimą įvedė 1300 metais sekdamas tiek savo pirmtaku Celestinu V, tiek šv. Pranciškumi, suteikdamas tas pačias dvasines malones Šventųjų metų piligrimams, kurias šv. Pranciškus 1216 metais buvo išprašęs Porciunkulės bažnyčios ir Celestinas V 1294 metais suteikė Collemaggio bazilikos lankytojams.

Popiežius Pranciškus visai neseniai pasakė: Šv. Pranciškaus (Asyžiečio) dvasinė kelionė prasidėjo Šv. Damijono (bažnyčioje), tačiau Ordino tikrai pamilta vieta, kurioje pulsuoja jo širdis, kur Pranciškus jį įkūrė ir kurioje atidavė gyvybę Dievui, yra Porciunkulė, „mažoji porcija“, kampelis prie Bažnyčios Motinos; prie Marijos, kurią dėl tokio jos tvirto tikėjimo, dėl visaverčio atsidavimo meilei ir meilėje su Viešpačiu visos kartos vadins palaimintąja.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.