2016-07-04 13:22:00

Popiežius jaunimui: Jėzus šaukia juo sekti? Nebijokite!


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį vadovavo „Viešpaties Angelo“ maldai Šv. Petro aikštėje, prieš maldą dalijosi mintimis apie keturioliktojo sekmadienio mišių Evangelijos skaitinį iš Luko Evangelijos apie Jėzaus mokinių pasiuntinybę. Šis skaitinys mums padeda suprastai kaip svarbu melstis prašant Dievą, „pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį (Lk 10, 2). Darbininkai apie kuriuos kalba Jėzus yra Dievo Karalystės misionieriai. Pats Jėzus juos pašaukė, paskyrė po du „ir išsiuntė, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.“

Mokinių misionierių uždavinys paskelbti išganymo žinią, kuri skirta visiems. Misionieriai visuomet skelbia išganymo žinią visiems. Tai daro ne tik tiek misionieriai, kurie išvyksta į tolimas vietas, tačiau ir mes, misionieriai krikščionys; ir mes siunčiame gerąją išganymo naujieną. Tai dovana, kurią mums dovanoją Jėzus su Šventąja Dvasia. Šis skelbimas yra toksai: Priartėjo Dievo karalystė, nes Jėzus priartino mums Dievą. Dievas tapo vienu iš mūsų. Per Jėzų Dievas viešpatauja mūsų tarpe, jo gailestingoji meilė nugali nuodėmę ir žmonijos skurdą. Tai ir yra toji Geroji naujiena, kurią darbininkai turi perduoti visiems.

Prašykime Dievą, kad siųstų darbininkus sugebančius visiems skelbti Gerąją Naujieną, vilties, paguodos, taikos ir meilės žinią. Svarbu mokiniui žinoti, kad misiją vykdo priešiškumo atmosferoje, todėl turi būti laisvas nuo žmogiškos įtakos, tačiau tikras dėl Kryžiaus galios. O tai reiškia, kad mokinys turi atsisakyti bet kokios savęs aukštinimo, karjerizmo, valdžios siekimo priežasties, kad taptų per Jėzaus auką įvykdyto išganymo nuolankiu įrankiu.

Krikščionio misija yra žavi, skirta visiems, tačiau reikalaujanti dosnumo, o ypač, į aukštį pakeltų akių ir širdžių. Iš misijos visuomet grįžtama su džiaugsmu, pridūrė popiežius.

Kai mes taip darome, mūsų širdys prisipildo džiaugsmu. Šis išsireiškimas man primena Bažnyčią, besidžiaugiančią savo vaikais, kurie gauna Gerąją Naujiena skaitlingų pasiaukojančių žmonių, vyrų ir moterų, kasdien skelbiamos Evangelijos dėka: kunigų, visų gerųjų klebonų, kuriuos visi pažįstame, vienuolių, pašvęstųjų, misionierių; tad klausiu savęs ir noriu paklausti: „Kiek iš jūsų jaunuolių, šiandien esančių šioje aikštėje, jaučia Viešpaties pašaukimą juo sekti? Nebijokite! Būkite drąsūs, neškite kitiems apaštališkojo uolumo deglą, kurį mums įteikė šie pavyzdingi mokiniai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.