2016-07-03 06:59:00

Lietuvos spaudos apžvalga (liepos 3d.)


Kastantas Lukėnas: 

Šią savaitę Lietuvoje lankėsi Didysis penitenciaras kard. Mauro Piacenza. Vilniuje ir Kaune jis vedė konferencijas kunigams apie nuodėmklausio tarnystę, joje ypač akcentuodamas Dievo gailestingumo reiškimąsi. Pirmąjį liepos penktadienį drauge su Lietuvos dvasininkais švęsdamas Mišias Švč. Jėzaus Širdies garbei kardinolas homilijoje sakė: „Po ieties dūrio iš nukryžiuoto Jėzaus šono išsiliejęs kraujas ir vanduo yra paskutinė dovana, užbaigianti žemiškąjį gyvenimą. Tai jo paskutinė atnaša, galutinis meilės įrodymas. <…> Mūsų Dievui gailestingumas yra galutinė Visatos prasmė ir netgi jo kuriamosios veiklos priežastis“, – sakė kardinolas Mauro Piacenza.

Praėjusį sekmadienį Šiaulių katedroje buvo dedikuota Dievo Gailestingumo koplyčia, kurioje patalpintos šventųjų Jono Pauliaus II, ses. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos. Iškilmėms vadovavo Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislawas Dziwiszas, prieš du dešimtmečius lydėjęs šv. Joną Paulių II apaštališkosios kelionės metu ir vėl aplankęs piligrimystės vietas Kryžių kalne ir Šv. Ignaco bažnyčioje. Jis sakė, kad šventasis popiežius Jonas Pauliuus II vėl atvyksta į Šiaulių vyskupiją, tik kitokiu būdu: per savo kraujo relikviją.

Žurnalistai ne pirmą kartą pasigauna lakių popiežiaus Pranciškaus posakių, įsukdami komentarų verpetus. Praėjusį šeštadienį komentarų bangą sukėlė mintis, popiežiaus išsakyta lėktuve, grįžtant iš vizito Armėnijoje: dėl ko Bažnyčia turėtų atsiprašyti?

„Kataliko balso“ iniciatyvai atstovaujanti Toma Bružaitė padeda išskaityti „Sudėtingas popiežiaus Pranciškaus pamokas apie homoseksualumą“. Pasak jos, savo komentarais popiežius Pranciškus nekeičia ir neišduoda Bažnyčios mokymo. Kiekvieno krikščionio požiūris į homoseksualius asmenis turi būti pagarbus, taktiškas ir nediskriminuojantis. Tačiau nediskriminuoti nereiškia pritarti visiems poelgiams bei pasirinkimams.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje žurnalistų pasigautus popiežiaus žodžius padeda suprasti vysk. Kęstutis Kėvalas. Jis pabrėžia Bažnyčiai gresiantį pavojų sirgti teisuoliškumo ir klerikalizmo liga, kai tiesa skelbiama ne švelniai kviečiant, bet baudžiant. Jis taip pat pabrėžia, kad popiežiaus išsakytas raginimas nemarginalizuoti buvo skirtas ir kitoms visuomenės grupėms: moterims, taip pat vargšams. Ganytojas primena, kad nedera tapatinti žmogaus asmens su jo daroma nuodėme, taip pat kviečia pamąstyti apie homoseksualių žmonių pastangas išlaikyti moralinį integralumą.

Antradienį LR Seime vykę balsavimai dar kartą išryškino vertybių takoskyrą. Seime po pirmojo svarstymo pritarta Konstitucijos pataisai , kurioje teigiama, kad šeima kyla iš vyro ir moters sudaromos santuokos arba esant giminystės ryšiams. Prie šio klausimo parlamentarai grįš rudens sesijoje. „Bernardinai.lt“ dienraštyje teisininkas Vygantas Malinauskas aiškina, kodėl apskritai valstybėje reikia apibrėžti, kas yra šeima. Jis atkreipia dėmesį, kad siūlomas Konstitucijos pakeitimas nenustato šeimos sąvokos apibrėžimo, o tik nurodo esminius kriterijus, leidžiančius įstatymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžti, kas yra šeima.

Užsimezgusios žmogaus gyvybės ir vaiko interesų apsaugą įtvirtino antradienį Seime priimtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymas. Įstatymą dar turi pasirašyti Prezidentė, todėl gyvybę ginančios organizacijos ragina neskubėti džiaugtis pergale. Laisvos visuomenės instituto iniciatyva parengta peticija, raginant Prezidentę palaikyti Seime priimtą vadinamąją konservatyvesnę įstatymo redakciją, kurioje draudžiamas embrionų šaldymas. „Bernardinai.lt“ dienraštyje pateikiamas liberalesnio ir konservatyvesnio įstatymo variantų palyginimas leidžia suprasti etinius pasirinkimo argumentus ir atsikratyti vaisingumo klinikų verslo peršamų mitų.

Antradienį minėtos pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju metinės. Istorikė Genovaitė Gustaitė „Bernardinai.lt“dienraštyje primena, kad kitais metais švęsime jo beatifikacijos trisdešimtmetį, tačiau drauge apgailestauja dėl šiandienos nebrandumo apraiškų, kai šiam didžiam mūsų tautos žmogui neskiriama deramo dėmesio. Pavyzdžiui, prieš Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai Vilniaus universiteto leidyklos išleistoje „Lietuvos istorijoje“ pal. Jurgiui Matulaičiui neliko vietos…

Kun. Robertas Urbonavičius portale „Pro Patria“ komentuoja sekmadienio Evangelijos skaitinį apie buvimo Kristaus mokiniu kainą. Jis įspėja nenupiginti mokinystės, nepraskiesti Evangelijos žinios ir pastebi, kad Žmogaus Sūnaus skundas, jog jis neturi kur galvos priglausti, gali būti taikomas ir mums, kurie vadinamės Jo mokiniais.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenis Vaškelis dalijasi „Mintimis po „Brexit“. Jis pastebi, kad ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir daugelyje kitų šalių yra „išplitęs individualistinio mąstymo virusas“, o žmonės, užuot tikslingai planavę savo veiksmus, pasiduoda „nepateisinamai vaikiško iracionalumo pagundai“.

Pirmąjį liepos savaitgalį motociklininkai apjuosė Lietuvą tradiciniu „1000 vilties kilometrų“ žygiu, kurio metu skleista žinia apie Klaipėdoje įsikūrusį Šv. Pranciškaus onkologijos centrą ir rinktos lėšos jo išlaikymui.

Prasidedant Didiesiems atlaidams Žemaičių Kalvarijoje „Bernardinai.lt“ dienraštyje Juozas Dapšauskas primena, kad šiais metais Žemaičių Kalvarija yra paskelbta viena iš mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.