2016-07-02 14:01:00

Prasidėjo 2016 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai


Tradiciškai Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai ir šiais metais prasidėjo liepos 1 dieną – išvakarėse. Netoli Žemaičių Kalvarijos Šventovės esančiame Panų kalne 16 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kuriose dalyvavo nemažas būrys piligrimų, ypač Marijos legiono narių iš visos Telšių vyskupijos. Po Šv. Mišių piligrimai maldingoje kelionėje patraukė link Žemaičių Kalvarijos Bazilikos, kur 19 val. vyko iškilmingi Mišparai. Mišparams vadovavo  Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu meldėsi svečias Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkas, kunigai, diakonai, klierikai. Mišparus giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio.

Pamaldų pradžioje visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas, o homiliją pasakė vyskupas svečias. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas išsamiai ir nuodugniai komentavo tą vakarą perskaitytą Evangelijos tekstą apie dvylikametį Jėzų, jo kelionę į Šventyklą bei pasilikimą joje. Vyskupas priminė Jėzaus žodžius, jog jam reikią būti Tėvo reikaluose. Šito reikia kiekvienam žmogui, šitas uždavinys turėtų būti svarbiausias krikščioniui – nuolat būti dangiškojo Tėvo reikaluose. Vyskupas priminė, jog šio pasaulio kunigaikštis vilioja žmones tarytum dūmais, pagundomis viliodamas ir silpnindamas  žmonių teisingą regėjimą ir atitraukdamas nuo esmės – gyventi ruošiantis laimingai amžinybei. Kalbėtojas drąsino gausiai susirinkusius piligrimus ieškoti Jėzaus Bažnyčioje, bendruomenėse, Dievo namuose ir būti susirūpinusiems dėl galimybės klausytis ir jo klausti apie savo gyvenimą. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, anot Kaišiadorių vyskupijos ganytojo, yra malonės metas ieškant Jėzaus ir šioje Šventovėje jį surandant. Baigdamas homiliją vyskupas ir palinkėjo to siekti, ir tokia dvasia ne tik atlaidus švęsti, bet ir kasdienybėje gyventi.

Po Mišparų Bazilikos šventoriuje vyko eucharistinė procesiją. Liepos 1 dienos vakarą prasidėję Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai truks 12 dienų. Laukiami piligrimai iš visos Lietuvos bei užsienio. Liepos 2 dieną meldžiamasi už jaunimą, o liepos 3 dieną – už ligonius ir Carito organizaciją.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas     
All the contents on this site are copyrighted ©.