2016-07-02 13:02:00

Popiežiaus Pranciškaus žinia "Kartu Europos labui"


Popiežiaus žinia krikščioniškų judėjimų susitikimui Kartu Europos labui

Popiežius Pranciškus pasveikino krikščioniškų judėjimų susitikimą Miunchene „Kartu Europos labui“, subūrusį žemyno krikščioniškų judėjimų atstovus katalikus, evangelikus, ortodoksus ir protestantus. Kviečiame klausytis popiežiaus žinios, parodytos susitikimo dalyviams šeštadienio popietę centrinėje Karlsplatz aikštėje:

„Mieli Kartu Europos labui draugai,

žinau, kad susirinkote Miunchene, iš daugelio judėjimų ir grupių, priklausančių įvairioms Bažnyčioms ir bendruomenėms, į savo susitikimą, pavadintą „Susitikimas – Susitaikymas – Ateitis“. 

Jūs teisūs. Reikia susiburti kartu, kad pasitelkę autentišką europietišką dvasią spręstume mūsų laikų problematiką. Be kai kurių matomų sienų ima stiprėti ir tos, kurios nematomos, kurios ima dalyti šį žemyną. Tai sienos, iškylančios žmonių širdyse. Sienos, kurios statomos iš baimės ir agresyvumo, supratimo stokos skirtingos kilmės ar religinių įsitikinimų asmenims. Politinio ir ekonominio egoizmo sienos, be pagarbos kiekvieno asmens gyvenimui ir orumui.

Europa yra sudėtingame ir sparčiai judančiame pasaulyje, kuris tampa vis labiau globalizuotas ir dėl to vis mažiau eurocentriškas.

Jei pripažįstame šias laikmečio problemas, turime išdrįsti pasakyti: mums reikia permainų! Europa pašaukta susimąstyti ir klausti savęs, ar jos didžiulis paveldas, persmelktas krikščionybės, priklauso muziejui, ar dar sugeba įkvėpti kultūrą ir padovanoti savo turtus visai žmonijai.

Susirinkote, kad galėtumėte kartu pažvelgti į Europai iškilusius iššūkius ir išryškinti gyvenimo liudijimus visuomenėje, kuri pasitelkia ryšių tinklus, kad būtų priimami ir rodomas solidarumas tiems, kurie yra silpni ir remtini, tiesti tiltus ir įveikti tiek atvirus, tiek latentinius konfliktus.

Europos istorija yra tebesitęsiantis susitikimas tarp Dangaus ir žemės. Dangus simbolizuoja atsivėrimą Transcendencijai, Dievui, ir tai visuomet buvo būdinga europiečiams; o žemė simbolizuoja jo praktines ir konkrečias galimybes spręsti situacijas ir problemas.

Taip pat jūs, Europoje susikūrusios bendruomenės ir judėjimai, turite daug charizmų, Dievo malonių, kad jomis dalintumėtės. „Kartu Europos labui“ yra vienijanti jėga, kurios tikslas paversti esmines krikščionybės vertybes konkrečiais atsakymais į iššūkius, su kuriais susiduria į krizę patekęs žemynas.

Jūsų gyvenimo būdas pagrįstas artimo meile, išgyvenama su evangeliniu radikalumu. Abipusiškumo kultūra reiškia išklausyti vieni kitus, gerbti, priimti, palaikyti. Reiškia įvertinti charizmų įvairovę kartu ieškant vienybės ir ją praturtinant. Aiškus ir apčiuopiamas Kristaus buvimas jūsų tarpe yra liudijimas, skatinantis tikėti.

Kiekviena autentiška vienybė remiasi ją sudarančių skirtingumų turtingumu – kaip šeima, kuri būna tiek vieninga, kiek kiekvienas jos narys gali būti pilnai ir be baimės savimi. Jei visa Europa trokšta būti tautų šeima, tesugrąžina į centrą žmogaus asmenį, tebūna atviru ir svetingu žemynu, toliau tesiekia kurti bendradarbiavimo formas, ne tik ekonomines, bet ir socialines bei kultūrines.

Dievas visuomet atneša naujumą. Kiek kartų jūs patys tai patyrėte savo gyvenimuose?! Ar esame taip pat atviri jo staigmenoms? Jūs, kurie drąsiai atsiliepėte į Viešpaties kvietimą, esate pašaukti parodyti jo naujumą gyvenime, kad išaugintumėte Evangelijos vaisius, sudaigintus iš krikščioniškų šaknų, kurios jau du tūkstančius metų maitina Europą. Ir taip atnešite kur kas daugiau vaisių! Palaikykite savo charizmų gyvybingumą: palaikykite gyvą jūsų „Kartu“ ir išplėskite jį! Stenkitės, kad jūsų namai, bendruomenės ir miestai būtų bendrystės, draugystės ir brolystės laboratorijos, gebančios integruoti, kad būtų atviros visam pasauliui.

Kartu Europos labui? Šiandien to reikia labiau nei bet kada. Skaitlingų tautų Europoje jūs liudijate, kad esame vienatinio Tėvo vaikai ir tarpusavyje esame broliai ir seserys. Esate brangi vilties sėkla, kad Europa atrastų savo pašaukimą prisidėti prie visų vienybės.“

Miunchene jau ketvirtą kartą vyksta „Kartu Europos labui“. Iniciatyva vienija daugybę įvairių judėjimų ir bendruomenių, priklausančių įvairioms Bažnyčioms. Jos metu dėmesys telkiamas šeimos tematikai, gyvybės ir kūrinijos išsaugojimui, solidarumui su vargšais, taikai ir teisingumui, Europos žemyno brolystei.

Birželio 30 – liepos 2 dieną surengto susitikimo metu vyko 36 apskritojo stalo diskusijos, forumas. Liepos 2 d. buvo transliuojama popiežiaus video žinia, perduotas ekumeninio patriarcho Baltramiejaus sveikinimas. Susitikime dalyvavo Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Peter Turkson, Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas emeritas kardinolas Walter Kasper, ortodoksų, liuteronų, kitų evangelinių bažnyčių vyskupai.

„Kartu Europos labui“ pirmą kartą susibūrė 2001 m. gruodžio 8 d. Miunchene, Šv. Mato evangelinėje bažnyčioje, vėliau katalikų katedroje. Šiandien ją sudaro daugiau nei trys šimtai judėjimų ir bendruomenių iš įvairių krikščionių bažnyčių, tarp jų – fokoliarai, Šv. Egidijaus bendruomenė, neokatechumenatas ir kitos. Iniciatyvos nariai nori paliudyti, kad vienybė šiandien įmanoma įgyvenant naują Jėzaus įsakymą mylėti vieni kitus, kaip jis mylėjo; priminti, kad  abipusė meilė tai ženklas, padedantis atpažinti Kristaus mokinius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.