2016-07-02 12:42:00

Naujas veikalas apie Bulgarijos ir Šventojo Sosto santykius


Sofijoje ketvirtadienį pristatytas naujas veikalas apie Bulgarijos ir Šventojo Sosto santykius. Pagrindinis veikalo, kurį išleido Vatikano knygų leidykla, dėmesys skirtas Šventojo Sosto ir Bulgarijos diplomatinių santykių 25 metų jubiliejui. Veikalo pristatymas surengtas Romos šventųjų globėjų, apaštalų Petro ir Pauliaus liturginės šventės proga. Pristatyme, be veikalo sudarytojo prof. Kirill Plamen Kartaloff, dalyvavo Apaštališkasis nuncijus Bulgarijoje, Popiežiškojo istorijos mokslų komiteto pirmininkas ir buvusios Bulgarijos karališkos dinastijos palikuonis Simeonas, kuris ėjo Bulgarijos ministro pirmininko pareigas per šv. Jono Pauliaus II istorinį vizitą į Bulgariją 2002 metais.

Veikalo pristatyme atkreiptas ypatingas dėmesys į dviejų popiežių puoselėtus ypatingus ryšius su Bulgarija, šv. Jono Pauliaus II, kurio istorinis vizitas, pasak nuncijaus, buvo pagrindinis įvykis diplomatinių santykių istorijoje, ir šv. Jono XXIII, kurį bulgarai dar šiandien vadina “bulgarų popiežiumi”.

Popiežius Jonas XXIII, savo kaip Šventojo Sosto diplomato tarnystę pradėjo 1925 metais, kai buvo popiežiaus paskirtas Apaštališkuoju vizitatoriumi Bulgarijoje. Roncalli, ruošdamasis misijai Bulgarijoje, kartu rengėsi priimti vyskupo šventimus, savo vyskupo šūkiui pasirinko žodžius: „Obedientia et Pax“ (Paklusnumas ir taika). Po penkerius metus trukusio Bulgarijos katalikų aplankymo arkivyskupas Roncalli buvo paskirtas pirmuoju Apaštališkuoju delegatu Bulgarijoje. Jis gyveno Bulgarijoje kaip Šventojo Sosto atstovas beveik dešimt metų. Po to buvo Šventojo Sosto diplomatas Graikijoje ir Turkijoje, dešimt metų ėjo Stambulo Apaštališkojo administratoriaus pareigas ir diplomatinės karjeros aukštumą pasiekė Paryžiuje, kai tapo Apaštališkuoju nuncijumi Prancūzijoje. Iš čia sugrįžo į Italiją kaip naujasis Venecijos patriarchas. Angelo Giuseppe Roncalli buvo išrinktas popiežiumi Jonu XXIII 1958 metais ir popiežiavo nepilnus penkerius metus, iki 1963 metų birželio 3-sios.

Šv. Jonas Paulius II Bulgarijoje lankėsi 2002 metais. Keturių dienų kelionėje aplankė tris vietoves: sostinę Sofiją, Rilos vienuolyną netoli sostinės ir Plovdivo miestą. Vienas iš svarbiausių įvykių apaštališkosios kelionės metu buvo trijų Bulgarijos kankinių, kunigų vienuolių asumpcionistų, paskelbimas palaimintaisiais. Visi jie, kartu su vyskupu Bosilkovu, kurį šv. popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju 1998 metais, buvo sušaudyti Sofijos kalėjimo kieme 1952 metais. Bulgarijos parlamentas 2010 metais reabilitavo iš neapykantos tikėjimui Bulgarijoje nužudytus katalikus, iškaitant palaimintaisiais paskelbtus minėtus kankinius.

Veikalo apie Bulgarijos ir Šventojo Sosto santykius pristatyme prisiminta, jog jau daug metų kasmet šventųjų Kirilo ir Metodijaus šventės proga į Romą atvyksta bulgarų delegacijos, kurios pasimeldžia prie Romoje esančio vieno iš dviejų brolių – šv. Kirilo kapo ir kurios visada taip pat aplanko ir popiežių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.