2016-07-01 17:29:00

Popiežius pasveikins krikščioniškų judėjimų „Kartu Europos labui“ suvažiavimą


Ketvirtadienį Miunchene prasidėjo krikščioniškų judėjimų „Kartu Europos labui“ suvažiavimas, pavadinimu „Susitikimas – Susitaikymas - Ateitis“. „Kartu Europos labui“ apjungia žemyno krikščioniškų judėjimų ir naujų sąjūdžių veikloje dalyvaujančius katalikus ir evangelikus, ortodoksus ir protestantus.

Suvažiavimas „Kartu Europos labui“ siekia paskatinti krikščioniškus sąjūdžius geriau pažinti vieni kitų charizmą didesnio atsivėrimo Europai kontekste, prisidėti savo įnašu stiprinant šeimą, ginant gyvybę ir kūriniją, laiduojant solidarią ekonomiką, solidarumą su vargšais ir atstumtaisiais, ypač dabar, kai svetingumas ir pagarba žmogaus asmeniui darosi vis aktualesni, ugdant žemyno miestų gerove ir visos Europos brolystę, sakoma rengėjų atsišaukime.

Ketvirtadienį ir penktadienį judėjimų ir sąjūdžių vadovai dalijosi mintimis apie judėjimų lūkesčius ir planus Europoje, surengė per trisdešimt apskrito stalo diskusijų ir forumų. Pirmosiose susitikimo konferencijose be kitų kalbėjo vokiečių kardinolas Walter Kasper, buvęs Barselonos arkivyskupas kardinolas Lluis Martinez Sistach, du Romos kardinolai, šveicaras Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas Kurt Koch ir „Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininkas Peter Turkson, Miuncheno arkivyskupas kardinolas Reinhard Marx, einantis Vokietijos episkopato pirmininko pareigas, evangelikų vyskupė  ir buvusi Vokietijos evangelikų bažnyčių pirmininkė Margot Käßmann, Evangelikų vyskupas, Pasaulio liuteronų federacijos vicepirmininkas Franck Otfried July, Bažnyčių ekumeninės tarybos pirmininkas pastorius Olav Fykse Tveit, liuteronų vyskupas ir Vokietijos evangelikų Bažnyčios pirmininkas Heinrich Bedford-Strohm, rumunų ortodoksų metropolitas Serafim Joanta ir kiti. Šeštadienį Miuncheno centrinėje Karlsplatz aikštėje rengiamas mitingas, kurio dalyvius pasveikins popiežius Pranciškus ir patriarchas Baltramiejus I.

 Prieš keturis metus „Kartu Europos labui“ susitikimo Briuselyje dalyviai paskelbė manifestą „Kartu Europos labui 2012“. Jame prisimenama Europos steigėjų vienybės vizija, o Europos tautos kviečiamos vieningai priimti globalizuoto pasaulio iššūkius ir nenukrypti į nereikšmingus dalykus. Europa reikalinga kiekvienai šaliai. Tik kartu bendradarbiaudamos šalys gali pasiekti taikos, klestėjimo ir teisingumo kupiną ateitį. Savyje suvienijanti sutaikintą įvairovę, Europa įkūnija civilizaciją, kurioje žmonės gali gyventi kartu. O tokios civilizacijos pasauliui labai reikia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.