2016-06-30 11:23:00

Påven vid Angelus: Följ Petrus och Paulus exempel


Vid Angelus på Petrus och Paulus högtid talade påven Franciskus om hur hela världskyrkan är grundad på dessa två apostlars tro.

Apostlarna Petrus och Paulus är Roms skyddshelgon och den 29 juni är en festdag i staden. Bägge dog martyrdöden i Rom under kejsar Nero omkring år 64. Petrus korsfärstes med huvudet nedåtvänt. Han bad om detta själv då han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Jesus. Paulus halshöggs. Dessa två apostlars verksamhet i Romarrikets huvudstad utgör grunden till Roms ställning i kyrkan.

Påven sa vid Angelus att hela den universella kyrkan ser på dessa apostlar med beundran som två kolonner och ljus som inte bara lyser över Roms himmel utan i alla troendes hjärtan.

De båda apostlarna var mycket olika sa påven: Petrus var en enkel fiskare och Paulus var bildad. De lämnade sitt hemland för sin kärlek till mästaren Jesus för att förkunna evangeliet. De dog martyrdöden i sin mission för tro och kärlekshandling.

Idag är de våra vägvisare när vi bär fram Jesu barmhärtiga kärlek, tröst och frid sa påven och underströk att vi verkligen behöver detta.
All the contents on this site are copyrighted ©.