2016-06-30 09:19:00

Kanadas biskopar: Lag om dödshjälp – ett socialt nederlag


"Ett beklagligt historiskt beslut" och ”ett misslyckande” från regeringens och det kanadensiska samhällets sida eftersom de har visat sig oförmögna att ”garantera ett sant mänskligt skydd för lidande och sårbara personer”. Kanadas biskopskonferens fördömer C-14, den nya lagen om assisterat självmord som godkändes av parlamentet i Ottawa den 17 juni. Biskopskonferensens ordförande msgr. Douglas Crosby skriver:

"Det är paradoxalt att en lag vårt samhälle kan legitimera mord som ett acceptabelt sätt att avsluta lidande" och påminner om att "de allra flesta döende personer i Kanada i dag inte har tillgång palliativ vård eller en bra hemsjukvård".

Till de som rättfärdigar dödshjälp med humanitära motivationer svarar msgr. Crosby att “avsiktlig tagande av mänskligt liv genom direkt ingripande inte har någonting med en humanitär handling att göra". Det är däremot viktigt "att minimera smärta och lidande hos döende människor och de som frestas av självmord och inte underröja deras existens”.

Att göra medicinsk dödshjälp till en “rättighet” är vare sig en vård eller en humanitär insats, skriver msgr. Crosby. Det är en falsk fromhet, en deformering av godhet mot våra bröder och systrar". Han säger att den nya lagen snarare antyder "att en person upphör att vara och förlorar sin värdighet bara för att den har förlorat några fysiska och mentala förmågor".

Msgr. Crosby skriver att den sanna medmänskligheten “är att ta del av andras smärta och följa med dem på deras vandring”. Han avslutar: "palliativ vård är utan tvekan det enda moraliska, effektiva och nödvändiga valet och det enda medmänskliga alternativet".
All the contents on this site are copyrighted ©.