2016-06-28 18:05:00

Popiežiaus ir Konstantinopolio patriarchato delegacijos susitikimas


Antradienio ryte popiežius Pranciškus atskiroje audiencijoje priėmė Konstantinopolio patriarchato delegaciją, atvykusią į Romą švęsti Romos Sosto globėjų, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventės. Jai vadovavo Bostono ortodoksų metropolitas Metodijus, lydimas arkivyskupo Jobo iš Telmessos ir diakono Nephono Tsimalis. Tradiciškai ir Romos delegacija vyksta į Stambulą švęsti apaštalo Andriejaus, Konstantinopolio patriarchato globėjo, šventės.

Ortodoksų delegacija atvežė patriarcho Baltramiejaus laišką Pranciškui su broliškais sveikinimais ir palinkėjimais. Laiške atsimenami ir išvardijami keli paskutiniai įvykiai, kuriuose abiejų ganytojų keliai ar mintys susitiko: tai nesenas apsilankymas Graikijos Lesbo saloje, tarp migrantų ir pabėgėlių, kartu su Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupu Jeronimu, meldžiant Europos nepamiršti savo krikščioniškųjų ir humaniškųjų principų. Kita svarbi tema – tai ekologinė krizė, suprasta visoje savo apimtyje, matant jos moralines ir socialines šaknis, suvokiant, kad problemų sprendimas reikalauja tam tikro asmenų ir visų visuomenių atsivertimo.

„Jūsų šventenybe ir brangus broli, mes buvome palaiminti kaip neįkainojamų dieviškos meilės ir žmogiško gailestingumo sargai, paveldėtojai tiesų apie asmenis kaip pasaulio ir dangaus piliečius, kurias esame įpareigoti pilnai išsaugoti, likdami ištikimi Viešpačiui, kuris atėjo ne tam, kad jam būtų tarnaujama, bet kad tarnautų“, rašo Baltramiejus, pridurdamas, kad Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių steigėjai tai patvirtino Kristaus vertu būdu, kankinyste.

Jis rašo apie kelionę link vienybės, kurioje eina abi Bažnyčios, gimstant naujam teologiniam pažinimui, ekumeninei patirčiai ir abipusiam praturtinimui. Galiausiai patriarchas Baltramiejus paprašė popiežiaus malda toliau lydėti ortodoksų Susirinkimą, kad jo potvarkiai būtų vaisingai įgyvendinti.

Popiežius Pranciškus padėkojo ir paprašė perduoti patriarchui Baltramiejui labai šiltus linkėjimus jo vardu. Jis kalbėjo apie apaštalų Petro ir Pauliaus šventę Gailestingumo jubiliejaus kontekste.

Abu šie apaštalai, kiekvienas savaip, patyrė tiek nuodėmę, tiek dieviško gailestingumo galią. Ir per šią patirtį Petras, kuris išsižadėjo viešai Mokytojo, ir Paulius, kuris persekiojo gimstančią Bažnyčią, tapo nenuilstančiais skelbėjais ir tvirtais liudytojais to išgelbėjimo, kurį Dievas duoda kiekvienam žmogui per Kristų. Pagal apaštalų Petro ir Pauliaus pavyzdį Bažnyčia, sudaryta iš nusidėjusių, bet per krikštą atpirktų žmonių, istorijos bėgyje skelbė ir skelbia žinią apie dievišką gailestingumą.

Atleidimo ir malonės patirtis yra bendra visiems krikščionims. Nuo pirmųjų amžių egzistuoja skirtumai tarp Romos Bažnyčios ir Konstantinopolio Bažnyčios - liturgijoje, bažnytinėje disciplinoje ir vienos apreikštos tiesos formuluotėse. Tačiau šių konkrečių formų, kurias Bažnyčios įgijo laike, ištakose yra patirtis begalinės Dievo meilės mūsų mažumui, trapumui ir tas pats pašaukimas liudyti šią meilę visiems. Pripažinti, kad Dievo gailestingumas yra mus siejantis raištis reiškia, kad turime gailestingumą padaryti tarpusavio santykių kriterijumi.

Jei, kaip katalikai ir ortodoksai, norime kartu skelbti Dievo nuostabų gailestingumą pasauliui, negalime tarp mūsų laikytis varžymosi, nepasitikėjimo, nuoskaudos jausmų ar nusiteikimų. Pats gailestingumas mus išlaisvina nuo konfliktų pažymėtos praeities svorio ir leidžia atsiverti ateičiai, į kurią Šventoji Dvasia mus veda, - kalbėjo Pranciškus, pabrėžęs teologinio dialogo naudą. Galima pažymėti, kad Konstantinopolio delegacijos nariai yra aktyvūs to dialogo dalyviai.

Ir popiežius paminėjo vizitą Lesbo saloje. Tai buvo liūdna kelionė, matant tiek daug žmonių neviltyje, klausant pasakojimų apie jų nelaimes. Tačiau žmogiškas ir dvasinis artumas su Baltramiejumi ir arkivyskupu Jeronimu buvo didelė paguoda.

Šventasis Tėvas pasakė, kad malda lydėjo ortodoksų Susirinkimą Kretoje, kaip ir daugybė kitų katalikų tikinčiųjų. Iš Kretos ką tik sugrįžo kardinolas Koch, ten nuvykęs kaip broliškas stebėtojas, kuris netrukus jam papasakos išsamiau apie Susirinkimą ir jo nutarimus. „tegu Šventoji Dvasia per šį įvykį suželdina gausių vaisių Bažnyčios gėriui“, palinkėjo popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.