2016-06-27 17:04:00

Pranciškus apie Benediktą XVI: Popiežius emeritas malda „dengia“ mano pečius


Popiežius Pranciškus antradienį dalyvaus iškilmingame popiežiaus emerito Benedikto XVI pagerbime Vatikane. Jis skirtas Benedikto XVI kunigystės šventimų 65 metinėms. Iš Vokietijos kilęs 89 metų Joseph Ratzinger - Benediktas XVI buvo įšventintas Miuncheno Freisingo arkivyskupijos kunigu 1951 birželio 29 dieną, per apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus liturginę iškilmę. Išrinktas į Apaštalo Petro įpėdinio Sostą po šv. Jono Pauliaus II mirties 2005 metais Joseph Ratzinger, pasivadinęs Benediktu XVI, nepilnus septynerius metus ėjo Romos vyskupo ir Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigas, iš jų pasitraukė 2013 metų vasario 28 dieną. Popiežius emeritas gyvena kaip vienuolis ir tik retomis progomis pasirodo viešuose Bažnyčios renginiuose Vatikane.

Apie iškilmingą paminėjimą, kuris įvyks antradienio vidudienį Apaštališkųjų rūmų Klemenso salėje, popiežius Pranciškus užsiminė spaudos konferencijoje lėktuve sekmadienį, grįždamas iš savo Apaštališkosios kelionės į Armėniją.

Iškilmingas paminėjimas įvyks, bus kuklus, Benediktas XVI nuolankiai sutiko dalyvauti, pasakė popiežius Pranciškus pridurdamas, kad jame tikriausiai dalyvaus popiežiaus emerito brolis prel. Georg, kuris buvo įšventintas kunigu tą pačią dieną, dalyvaus Kurijos dikasterijų vadovai ir dar keli asmenys. ,Dalyvausiu ir aš, - sakė Pranciškus, - kai ką pakalbėsiu iškilmėje. Popiežius emeritas yra didis maldos ir drąsos žmogus, jis - žodžio žmogus, šviesus Dievo žmogus, o man asmeniškai jis yra kaip išmintingas senolis namuose“, - kalbėjo lėktuve Pranciškus, pasakodamas apie planuojamą pagerbimą antradienio vidudienį, kurio vaizdai bus rodomi tiesioginėje Vatikano radijo transliacijoje.

Popiežius Pranciškus, atsakydamas į klausimą apie dalijimąsi Petro tarnyste su Benediktu XVI pasakė, kad niekuomet neužmirš įsimintinus Benedikto XVI žodžius, pasakytus visiems kardinolams paskutiniąją jo pontifikato dieną, 2013 vasario 28: „Naujasis popiežius yra tarp jūsų; Jam jau dabar aš pažadu besąlygišką pagarbą ir klusnumą“ – ir jis taip padarė. „Benediktas XVI man yra popiežius emeritas, išmintingas senolis, jis savo malda „dengia“ mano pečius“, - pridūrė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.