2016-06-27 09:02:00

Påvens presstalesman om resan i Armenien


Påven Franciskus presstalesman pater Federico Lombardi berättar för Vatikanradion om betydelsen av den apostoliska resan i Armenien.

Han säger att denna resa har haft tre grundläggande aspekter som alla har fått stor framgång: påvens möte med det armeniska folket, förståelsen av landets historia och den kristna traditionen.

Några viktiga ögonblick var mötet i presidentpalatset och framför allt den ekumeniska bönen på torget i Jerevan. Pater Lombardi säger att den var fantastik för att en gemensam bön med representanter från hela landet kanske aldrig tidigare har ägt rum.

Den ekumeniska aspekten med mötet med katholikos av den ortodoxa armenisk-apostoliska kyrkan säger pater Lombardi var fantastisk. Påven var gäst hos katholikos i tre dagar så det var ett nära möte mellan de båda kyrkoledarna.

De gemensamma bönerna som det i katedralen tillägnad Gregorius Upplysaren och vid den ortodoxa mässan på söndagsmorgonen visade på stor andlighet berättar pater Lombardi.

Deklarationen som skrevs under av påven och katholikos var som ett sigill av de tre dagarnas möten säger pater Lombardi 

Pater Lombardi  säger att tonen i påvens tal har varit till stor uppmuntran för ekumeniken, dialog och eukaristisk enhet. Han säger att detta är ett viktigt steg i ekumeniken med den ortodoxa kyrkan.

De katolska armenierna uppmuntrades mycket av påvens besök berättar pater Lombardi som säger att katolikerna i landet är väl integrerade trots att de utgör en ganska liten del av landets kristna. De fick synlighet genom mässan i Gyumri och de presenterade sina olika välgörenhetsprojekt som till exempel barnhemmet för påven.

Det hela var alltså en stor fest även för de armenier som kommit från olika delar av världen för att delta i påvens apostoliska besök och som känner sig mycket bundna till sitt ursprungsland. Pater Lombardi berättar till exempel att världens alla armenisk-katolska biskopar koncelebrerade mässan med påven.

Påven har genom sitt besök sänt ett fredsbudskap för regionen i hopp om att det tas emot och uppskattas, säger pater Lombardi.

Påven använde ordet folkmord då han talade om armeniernas utsatthet i historien och detta fick reaktioner, men pater Lombardi säger att påven med detta absolut inte ville föra något religionskrig. Påven ville med detta erkänna folkets lidande så att brist på respekt för livet och för andras rättigheter aldrig mer ska ske. Detta var påvens avsikt avslutar pater Lombardi.
All the contents on this site are copyrighted ©.