2016-06-27 17:03:00

JK arkivyskupai apie referendumą: „Visiems sunkus naujas istorijos žingsnis“


„Visiems sunkus naujas istorijos žingsnis“ – taip Anglijos ir Velso vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Vincent Nichols apibūdina naują politinį ir ekonominį scenarijų, atsivėrusį po „Brexit“ referendumo, kai didesnė dalis piliečių balsavo už tai, kad Britanija išeitų iš ES.

Praėjus kelioms valandoms po to kai buvo paskelbti balsavimo rezultatai, Vestminsterio arkivyskupas pranešė, kad vyskupai meldžiasi, jog „tie, kuriems patikėta sudėtinga užduotis gerbti tautos norą, išreikštą urnose, dirbtų pagarbiai ir civilizuotai, nepaisant to, kaip smarkiai skirtųsi nuomonės; kad būtų palaikomi, remiami pažeidžiamiausi asmenys, ypač tie, kurie nesąžiningiems darbdaviams ir prekiautojams žmonėmis gali tapti lengvu grobiu“.  

Priminęs, kad Jungtinėje Karalystėje gyvuoja svarbi tradicija gerbti balsuotojų valią, kardinolas Nichols pakvietė melstis, jog tautos eitų į priekį remdamosi dosnumu ir atvirumu užsieniečiams, priimdamos tą, kuriam labiausiai reikia pagalbos. Laiško pabaigoje kardinolas ragina dėti ypatingas pastangas ir parodyti, kad britai yra geri kaimynai, pasiryžę prisidėti prie tarptautinių pastangų sprendžiant kritines problemas, su kuriomis susiduria šiandienos pasaulis.

Taip pat ir anglikonų vyskupas Justin Welby ragino Jungtinės Karalystės gyventojus išlikti vieningais, įgyvendinant bendrą uždavinį sukurti dosnią, toliaregišką šalį ir išlikti svetingais bei supratingais, statyti tiltus, o ne kliūtis. Anglikonų primas savo kreipimesi kvietė melstis už Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos lyderius, kurie turi įgyvendinti šį dramatišką pokytį.

Dabar, kai buvo nubalsuota už išėjimą iš Europos Sąjungos, visi turėsime naujai pergalvoti, ką reiškia Jungtinė Karalystė  tarpusavio ryšiais susietame pasaulyje, apsvarstyti, kokios vertybės bei dorybės turėtų formuoti ir lydėti mūsų santykius su kitais, - pažymi anglikonų primas. Jis primena apie daugybės kitų šalių piliečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, susirūpinimą: „Turime paremti juos, rūpintis  mūsų diversifikuota visuomene, patvirtindami, kad visų ir kiekvieno indėlis yra unikalus“. Arkivyskupas Welby kviečia britų piliečius tvirtai laikytis principų, kurie leido iškilti jų šaliai: „dabar prasidedantį perėjimo laikotarpį mums padės įveikti vienybė, viltis ir dosnumas“.   (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.