2016-06-26 13:24:00

Папата и арменския католикос Карекин II подписаха обща декларация


Християнските преследвания, зачитането на религиозните различия, безпокойство за семейството и християнското единение са темите в Общата декларация между папа Франциск и арменския Католикос Карекин II, която подписаха в неделя в Ечмиадзин. Това е втората декларация между двете църкви след подписаната от св. Йоан Павел II и Карекин II през 2001 в Ечмиадзин в която се споменава за „изтреблението на милион и половина арменски християни, което се определя като първия геноцид през ХХ век“.

В декларацията папа Франциск и Католикос Карекин II припомнят „огромната трагедия в Близкия Изток“, където „етнически и религиозни малцинства са обект на преследвания и жестокости“, а в други части на света „многобройни невинни хора биват убивани, депортирани или принуждавани да напускат родните места, поради продължаващите конфликти на етническа, политическа или религиозна база“. „Мъчениците принадлежат на всички Църкви – се подчертава в общата декларация – а тяхното страдание представлява „икуменизма на кръвта“, който преминава историческите разделения между християните, призовавайки всички нас да насърчаваме видимото единение на Христовите последователи“.

„Умоляваме държавните глави да се вслушат в искането на милиони човешки същества, които очакват с вълнение мир и справедливост в света, които искат да бъдат зачитани правата им дадени от Бог, които имат спешна нужда от хляб, а не от оръжие. За съжаление сме свидетели на фундаменталистко представяне на религията и религиозните ценности, което се използва за да се оправдят разпространяващата се омраза, дискриминацията и насилието. Оправдаването на такива престъпления на базата на религиозни идеи е неприемлива, защото“Бог не е Бог на безредие, а на мир“ (1 Кор.14,33). Освен това, зачитането на религиозните различия е необходимото условие за мирното съжителство на различните етнически и религиозни малцинства. Именно защото сме християни,  ние сме призвани да търсим и развиваме пътищата на помирението и на мира. По този повод изразяваме също нашата надежда за мирно решаване на въпросите в Нагорни Карабах“.

„Обръщаме се към верните от нашите Църкви да отворят сърцата си и обятията си за жертвите на войните и тероризма, за бежанците и техните семейства – заявяват още двамата духовни лидери в общата декларация. На карта са поставени нашата хуманност, солидарност, състрадание и благородство, което може да бъде изразено по подходящ начин само чрез незабавна и практическа подкрепа с ресурси. Признаваме, че много вече е направено, но подчертаваме, че много повече се изисква от политическите отговорници и международната общност, за да се осигури правото на всички да живеят в мир и сигурност, подкрепата на правовата държава, защитата на религиозните и етническите малцинства, борбата с трафика и контрабандата с хора“.

В общата декларация папа Франциск и Католикос Карекин II засягат секуларизацията, като посочват, че тя обхваща  „широки обществени сектори, отчуждава от духовното и божественото и неизбежно води към десакрализирано и материалистично виждане за човека и човешкото семейство“. В този контекст лидерите на Арменската Апостолическа църква и Католическата църква изразяват „безпокойство за кризата на семейството в много страни“, като изрязват еднакво виждане за семейството, основано на брака между един мъж и една жена.

Накрая двамата духовни лидери потвърждават, че „въпреки продължаващите разделения между християните, все по-ясно разбират, че онова, което обединява е много повече от онова, което разделя. Това е базата върху която трябва да се прояви единството на Христовата църква, според думите на Господ: „да бъдат всички едно“ (Йоан 17,21). „През изминалите десетилетия отношенията между Арменската Апостолическа църква и Католическата църква навлязоха в нова фаза, укрепени от нашите взаимни молитви и общия ангажимент за преодоляване на съществуващите предизвикателства. Днес ние сме убедени да развиваме тези отношения, започвайки дълбоко и по-осезаемо сътрудничество не само в богословската сфера, а също в молитвата и активното сътрудничество между местните общности, с перспективата за споделяне на пълното общение и конкретни знаци за единението“.

Папата и Карекин II призовават верните да работят заедно за утвърждаване на християнските ценности в обществото, които допринасят за изграждането на цивилизацията на справедливостта, мира и човешката солидарност. „Пътят  към помирението и братството е открит пред нас. Нека Светия Дух , който ни води към пълната истина (Йоан 16,13), да ни подкрепя в нашите усилия за изграждането на мостове на любов и общение между нас“.

dg/ rv

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.