2016-06-25 16:49:00

Pranciškus Jerevane: mūsų misija - padovanoti pasauliui Evangeliją


Šeštadienio popietę popiežius Pranciškus lankėsi Giumri Apaštalinėje katedroje „Yot Verk“, kuri sovietmečiu būdama vienintele veikiančia Giumri krikščioniška šventove tapo visų miesto krikščionių maldos namais. Prie pagrindinio altoriaus melsdavosi Apaštalinės bažnyčios armėnai, šiaurinėje absidėje katalikai, o pietinėje – ortodoksai. Šventovė nukentėjo per 1988 metų žemės drebėjimą ir tik po Armėnijos nepriklausomybės paskelbimo buvo atstatyta, reikšmingai prisidedant armėnams išeiviams iš Argentinos.

Popiežius Pranciškus ir jį lydėjęs katolikosas Karekinas II pasimeldė katedroje prie Septyniais kalavijais pervertos Sopulingosios Marijos paveikslo, pagerbė Kryžių ir palaimino dalyvaujančiuosius, tarp kurių buvo armėnų apaštalinės Bažnyčios vyskupų, grupė neįgaliųjų ir Sirijos karo pabėgėlių. Pasibaigus vizitui Apaštalinėje katedroje popiežius su katolikosu lankėsi Armėnų katalikų šventųjų Kankinių katedroje, esančioje už mažiau nei kilometro atstumo. Tai nauja šventovė, iškilusi per penkerius metus dabartinio Giumri arkivyskupo Raphael Minassian dėka. Katedrą rugsėjo mėnesį konsekravo Rytų  Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri.

Atsisveikinęs su Giumri miestu ir jo tikinčiųjų bendruomenėmis popiežius Pranciškus, lydimas katolikoso Karekino II ir kelių kitų Ečmiadzino hierarchų, lėktuvu sugrįžo atgal į sostinę Jerevaną. Po pusės valandos skrydžio nutūpę Jerevano oro uoste Šventasis Tėvas ir katolikosas maždaug 17 val. po pietų Respublikos aikštėje, talpinančioje 50 000 žmonių, vadovavo ekumeniniam maldos už taiką susitikimui.

Sukalbėję maldą „Tėve mūsų“, išklausę Šventojo Rašto skaitinių, kalbas susirinkusiems pasakė Karekinas II, po jo – Pranciškus.

„Piligrimystėje į krikščionių vienybę lydi skaitlingi tikėjimo liudytojai ir ypač kankiniai, kurie kaip žvaigždės danguje mums šviečia ir rodo kelią, kuriuo dar reikia nueiti čia žemėje, pakeliui į pilnutinę krikščionių vienybę“, sakė Pranciškus. Vienybė nėra strateginis pranašumas, kurio reikėtų siekti vardan bendrų interesų, o yra tai, ko Jėzus prašo mūsų ir ką mes patys turime įgyvendinti gera valia ir visomis pastangomis, idant būtų įgyvendinta mūsų misija: su nuoseklumu padovanoti pasauliui Evangeliją.

Kad būtų įgyvendinta būtina vienybė, anot šv. Nareko, tęsė popiežius, neužtenka kažkieno Bažnyčioje geros valios, o reikalinga visų malda. Ne apskaičiavimai ir nauda, o nuolanki ir dosni malda patraukia Tėvo gailestingumą, Kristaus palaimimą ir Šventosios Dvasios pilnatvę. Melsdamiesi ir „karštai iš širdies mylėdami vieni kitus“ (1 Pt 1,22) pasirenkime priimti dieviškąją vienybės dovaną. Ryžtingai tęskime savo ėjimą, dar daugiau: bėgte bėkime link pilnutinės vienybės!

Popiežius Pranciškus nemažiau karštai meldė taikos malonės Armėnijai, priminęs prieš šimtmetį patirtas armėnų žudynes sakė, kad armėnų kančios yra ir mūsų kančios, „tai mistinio Kristaus kūno narių kančios“, sakė Pranciškus pacituodamas iš šv. Jono Pauliaus II laiško armėnų krikšto 1700 metų proga ir tęsė: „Ne tik reikia, tačiau būtina juos atminti; tebūna jie perspėjimu visiems laikams, kad pasaulis niekados daugiau nepapultų į panašių baisumų spiralę“.

Pasak Šventojo Tėvo, visiems būtų naudinga įsipareigoti vardan tokios ateities, kurios negalėtų absorbuoti apgaulinga keršto jėga, ateities, kurioje be paliovos būtų kuriamos taikos sąlygos. „Dievas tepalaimina jūsų ateitį, teduoda, kad būtų vėl pratęstas armėnų ir turkų susitaikymas ir kad išauštų taika taip pat Kalnų Karabache“. (Vatikane radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.