2016-06-24 16:39:00

T. Pizzaballa OFM paskirtas Jeruzalės Lotynų patriarchato Apaštališkuoju administratoriumi


Popiežius paskyrė pranciškoną t. Pierbattista Pizzaballa OFM Jeruzalės Lotynų patriarchato Apaštališkuoju administratoriumi „sede vacante“ vietoj patriarcho Twalo. Patriarchas Fouad Twal, kuriam spalio 24 sukako 75metai, penktadienį buvo popiežiaus atleistas iš Jeruzalės Lotynų patriarcho pastoracinių pareigų. Patriarchato sostas kol kas yra „sede vacante“, t.y. laisvas, ir iki kol popiežius paskirs naują patriarchą, Patriarchatą administruos t. Pizzaballa, pastaruosius dvylika metų buvęs Šventosios Žemės Kustodu. Paskirdamas Apaštališkuoju administratoriumi, popiežius t. Pierbattista Pizzaballa drauge paskyrė vyskupu bei suteikė arkivyskupo titulą.

T. Pierbattista Pizzaballa OFM gimė Cologno al Serio, šiaurinėje Bergamo provincijoje ir vyskupijoje Italijoje 1965 metais, įstojo į La Verna pranciškonų naujokyną 1984 metais, kuriame po metų davė laikinuosius įžadus, o amžinuosius  - Bolonijoje, 1989 metais. Įšventintas diakonu ir netrukus  kunigu, 1990 išvyko į Jeruzalę. Baigęs pranciškonų Studium Biblicum Franciscanum dėstė hebrajų kalbą ir archeologiją ir netrukus pradėjo tarnystę Šventosios Žemės Kustodijoje. Ėjęs  Šv. Simeono ir Onos vienuolyno Gvardiono ir Šventosios Žemės lotynų patriarchato vikaro pareigas buvo išrinktas Šventosios Žemės Kustodu 2004 metais, perrinktas 2010 ir patvirtintas dar trejiems metais 2013-siais. T. Pizzaballa kadencija Kustodo pareigybėje baigėsi šių metų balandžio mėnesį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.