2016-06-24 19:57:00

Påven i Armenien "Sträva efter kristen enhet för att vara trovärdiga vittnen"


Påvens första etapp under resan i Armenien var ett besök till Etchmiadzin, en liten stad 2 mil väster om huvudstaden, dit påven reste med Karekin II eftersom det är Armeniens religiösa centrum, då det är platsen där kristendomen proklamerades officiell religion år 301 e. Kr. Etchmiadzin betyder på armeniska ”platsen där den Smorde har nedstigit”, då legenden berättar att Gregorius Upplysaren byggde katedralen på Kristi uppmaning i en dröm. Till en början var staden Armeniens huvudstad, och det kristna huvudsätet har den förblivit.

De första stenarna i den ortodoxa Apostoliska Katedralen påven Franciskus besökte lades år 303 e. Kr. och efter att ha kysst korset och Evangeliet, gick påven och Catholicos Karekin II, den ortodoxa partiarken, till huvudaltaret för en fredsomfamning, och en gemensam bön som såg de två kyrkoledarna växelvis be psaltarpsalm 121.

I påvens tal som följde beskrev han hur gripen han var att besöka den så viktiga platsen för kristendomens historia.  Påven citerade sin helige företrädare Johannes Paulus II som i sitt brev till Armenien i februari 2001 skrev att ”med dopet fick det armeniska folket en ny identitet som skulle leda till att vara en oskiljaktig del av att vara armen. Att vara kristen är en väsentlig del i armeniernas liv”, och påven sa ”Må herren välsigna er för detta lysande vittnesbörd.

Påven talade även om den fruktrika ekumeniska dialogen mellan den ortodoxa kyrkan i Armenien och den katolska, och nämnde företrädare på båda sidor som främjat dialogen: Vasken I och Karekin I och Johannes Paulus II och Benedictus XVI.

Påven Franciskus sa att ”vår värld som tragiskt nog präglas av splittring och konflikter, samt av materiell och andlig fattigdom … förväntar sig att kristna vittnar om ömsesidig aktning och broderligt samarbete kan visa på kraften och sanningen i Kristi uppståndelse”, och han uppmanade till ett tålmodigt och bestående engagemang för full kristen enhet.  

”Den ekumeniska dialogen kräver att vi återupptäcka trons autentiska rötter, och att kommunicerar, försvarar och sprider sanningenen med respekt för varje persons värdighet, med den frälsande kärlek vi vill sprida. Att vara trovärdiga vittnen om att Gud är kärlek och barmhärtighet.”

Påven avslutade med att be om den Allsmäktiges välsignelse genom Allraheligaste Marias, Gregorius Upplysarens och Gregorius av Nareks förböner, över hela den armeniska nationen. ”Må han bevara er i era förfäders tro, som ni har vittnat om genom tiderna.”

 
All the contents on this site are copyrighted ©.