2016-06-24 17:38:00

Popiežius Armėnijoje: Praeities tragedijos tepadeda žmonijai išvengti jų pasikartojimo


Penktadienio popietę Šventasis Tėvas aplankė Armėnijos prezidentą Seržą Sargsianą. Armėnijos valstybės vadovas popiežiui Pranciškui pristatė į susitikimą prezidentūroje pakviestas delegacijas ir atskirai, privačiame susitikime, savo šeimos narius. Po mandagumo vizito įvyko oficialus popiežiaus susitikimas su Armėnijos valdžios pareigūnais, pilietinės visuomenės ir kultūrinio pasaulio atstovais bei diplomatinio korpuso nariais, iš viso su 240 žmonių.

Armėnijos prezidentas pasveikino popiežių Pranciškų, atvykusį į pirmąją krikščionišką šalį, patikindamas, kad armėnams krikščionybė yra kažkas daugiau nei religija: krikščionybė yra gyvenimo stilius, įdiegęs norą gyventi taikoje, siekiant įveikti visokius sunkumus.  „Kuo daugiau tapome krikščionimis, tuo labiau mokėmės gerbti kitų įsitikinimus, būti tolerantiškais, gebančiais sugyventi taikingai su kitomis tautomis ir gerbti ateivių į Armėniją dvasinį kultūrinį paveldą“.

Popiežius Pranciškus pasveikino prezidentą Sargsianą prisimindamas jo vizitą Vatikane prieš metus, kai su katolikosu Karekinu II, Kilikos katolikosu Aramu I ir neseniai mirusiu Kilikijos patriarchu Nerses Bedros XIX iškilmingai paminėjo gausybę aukų pareikalavusio Mec Jegerno („Didžiojo blogio“) šimtąsias metines.

„Gerbiu armėnų tautą, kuri apšviesta Evangelijos šviesos, taip pat tragiškiausiais istorijos laikotarpiais visuomet atrasdavo Kryžiuje ir Kristaus prisikėlime jėgą, leidžiančią vėl atsikelti ir oriai tęsti kelią. Turėdamas prieš akis tas sunkias pasekmes, kurias praėjusiame amžiuje sukėlė neapykanta, išankstiniai nusistatymai ir nepažabotas galios troškimas, karštai viliuosi, kad žmonija gebės pasimokyti iš tragiškų patirčių, kad atsakingai ir išmintingai išvengs pavojų vėl patirti tokius pat baisumus. Tad visi tepadaugina pastangas, kad tarptautiniuose nesutarimuose visuomet imtų viršų dialogas, pastovios pastangos siekti taikos, valstybių bendradarbiavimas ir atkaklus tarptautinių organizacijų įsipareigojimas sukuriant pasitikėjimo atmosferą, leidžiančią pasiekti ilgalaikius susitarimus“.

Popiežius pasveikino su Armėnijos nepriklausomybės 25 metinėmis, palinkėjo kad sukaktis visiems armėnams, tiek Tėvynėje, tiek užsienyje, paskatintų rūpestį krašto socialine gerove, užtikrino katalikų Bažnyčios įnašą ypač silpniausių ir vargingiausių visuomenės narių atžvilgiu. Dievas telaimina ir saugo Armėniją, šalį apšviestą tikėjimo, drąsių kankinių ir už bet kokį skausmą stipresnės vilties! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.