2016-06-24 11:33:00

Heliga Stolen vid FN: Sätt människan i centrum


Ärkebiskop Ivan Jurkovič, den Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève talade i sitt inlägg vid den 32a mötet vid FN:s råd för mänskliga rättigheter den 23 juni om vikten av att sätta människan i centrum.

Ärkebiskopen uppmärksammade de insatser som görs för mänskliga rättigheter men sa att internationella lagar ännu inte är tillfredställande.

Han sa att stora internationella företag många gånger går runt lagsystemen som i sin tur måste förstärkas och bli effektivare. Utgångspunkten för förhandlingar måste se till skyddet och grundläggande rättigheter ’enligt varje persons inneboende värdighet’ underströk msgr. Jurkovič. Han sa att Heliga Stolen dock är medveten om svårigheterna att effektivt ge offer rättsmedel och hantera verksamhetsrelaterade risker för mänskliga rättigheter. ”Det krävs en "smart mix" av reglerande och politiska strategier och incitament”.

Det är en dålig logik när pengar blir slutmålet sa msgr. Jurkovic och detta resulterar i en världsomfattande kollaps av värden som solidaritet och respekt. Han citerade slutligen påven Franciskus och sa att principen om det gemensamma bästa är det oundvikliga svaret på problemen.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.