2016-06-24 11:56:00

Ferenc pápa Pizzaballa ferences atyát nevezte ki a jeruzsálemi latinok apostoli adminisztrátorává


Június 24-én Ferenc pápa elfogadta Fouad Twal érsek, a jeruzsálemi latinok pátriárkájának a    kánonjogi szabályok szerinti lemondását és egyúttal Pierbattista Pizzaballa ferences szerzetest, egykori szentföldi kusztoszt nevezte ki a jeruzsálemi latinok „sede vacante” apostoli adminisztrátorává, egyúttal érseki rangra emelve őt. A sede vacante, a széküresedés ideje mindaddig tart, amíg a megüresedett helyre az új végleges kinevezés meg nem történik.    

P. Pierbattista Pizzaballa ferences szerzetes életrajza

Pierbattista Pizzaballa a bergamói Cologno-ban született 1965 áprilisában. Tizenegy éves korában belépett a ferencesek bolognai kisszemináriumába, majd 1984-ben, tizenkilenc éves korában  kezdte meg noviciátusát a La Verna hegyi novíciátusban, ahol Szent Ferenc 1224 szeptemberében a szent sebhelyeket megkapta. 1985-ben ideiglenes, majd 1986-ban örökfogadalmat tett. Tanulmányait a római Antonianum rendi főiskoláján végezte. 1990 januárjában először diakónussá, majd szeptemberében pappá szentelték. Még ez év októberében érkezett a szentföldi kusztódiába, ahol a Jeruzsálemi Ferences Biblikus és Régészeti Intézetben folytatta tanulmányait, majd ugyanitt lett a  bibliai héber nyelv professzora lett. A szentföldi kusztódiában 1999. július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján kezdte meg szolgálatát, mint a jeruzsálemi Szent Simeon és Szent Anna kolostor gvárdiánja. A héber nyelvű katolikus hívek szolgálatát látta el, mellette 2005 és 2008 között a jeruzsálemi latin pátriárka helyettese volt. 2004-ben választotta meg a ferences választói testület, a definititórium a Szentföld kusztoszává és hat éves mandátuma lejártával  2010-ban újraválasztották, mely szolgálat ez év áprilisában ért véget, amikor a rend P. Francisco Patton, brazil származású ferences atyát nevezte ki utódául.  

(vl)      
All the contents on this site are copyrighted ©.