2016-06-22 09:33:00

Sverige: Ekumeniskt projekt om migration och integration


Till hösten startar det ekumeniska utbildningsprojektet #Värme inom Sveriges kristna råd som ska pågå i tre år. Sveriges kyrkor ska utbildas inom migration och integration och till detta anslår Migrationsverket via en EU-fond drygt 3,6 miljoner kronor.

Lasse Svensson, ordförande för Sveriges kristna råd berättar att målet är att fortbilda minst 800 personer som är verksamma inom kyrkornas flyktingarbete på lokal nivå. De vänder sig till präster, diakoner och volontärer. I 20 städer landet runt ordnas tvådagarsutbildningar. Den första utbildningsdagen kommer att fokusera på ökad kunskap om asylrätt och hur svenskt flyktingmottagande fungerar och den andra dagen fokuserar på psykosociala frågor. Två pilotkurser genomförs under senhösten 2016, därefter startar de ordinarie kurserna.

Med tanke på det höga antalet asylsökande i Sverige, som ofta söker sig till de lokala kyrkorna, har många församlingar påvisat ett behov av att bättre kunna ta hand om situationen och dessa personer berättar Björn Cedersjö, som är ansvarig för migrationsarbetet inom Sveriges kristna råd.

Projektets namn #Värme är en förkortning för värdighet, medkänsla och kunskap. Sveriges kristna råd arbetar sedan många år arbetat med frågor om migration och integration i Sverige och internationellt. Landets kyrkoledare har vid flera tillfällen uppvaktat regeringen och skrivit debattartiklar i rikspressen för att protestera mot en hårdare praxis inom den svenska migrationspolitiken.
All the contents on this site are copyrighted ©.