2016-06-22 16:15:00

Sankthans er døperen Johannes' fødselsdag


Sankthans («Sankt Johannes») er høytiden til minne om døperen Johannes' fødsel. Fødselsdagen hans (24. juni) feires mer enn dødsdagen, og det er høyst uvanlig. Det pleier å være på deres dødsdag at vi minnes helgenene.

Døperen Johannes ble født seks måneder før Jesus og var sønn av presten Sakarja og Elisabet. Da erkeengelen Gabriel brakte Sakarja nyheten om at han endelig skulle bli far, tvilte han. Men da Gabriel senere kom til Maria, ga hun derimot sitt helhjertede ja til å bli Jesu mor (Jf. Luk 1).

Den gravide Maria besøkte så den gravide Elisabet: Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv (Luk 1,41-42).

Som voksen holdt Johannes til i ødemarken og forberedte folk på at Jesus skulle komme. Mange dro ut til ham, de bekjente syndene sine, og han døpte dem. Også Jesus ble døpt av Johannes (jf. Luk 3,21-22).

Johannes blir kalt for Jesu forløper; han ble sendt i forveien for Jesus (jf. Joh 3,28). Johannes skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham (Joh 1,7). Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham (Joh 5,35).

Johannes sa blant annet: Vend om, for himmelriket er kommet nær! (Matt 3,3);  Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett (Joh 1,23); Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild (Matt 3,11); Se, der er Guds lam som bærer verdens synd (Joh 1,29).

Døperen Johannes ble født ved midtsommer, når dagene begynner å bli kortere, og Jesus, lyset, ble født nettopp når det er mørkest. Johannes sa om Jesus at Han skal vokse, jeg skal avta (Joh 3,30).

Døperen Johannes ble halshogd, og Salome fikk hodet hans på et fat. Festen for Johannes' martyrdød feires den 29. august. 
All the contents on this site are copyrighted ©.