2016-06-22 18:20:00

Popiežiaus Pranciškaus video žinia kelionės į Armėniją proga


Penktadienį prasideda keturioliktoji popiežiaus Pranciškaus Apaštališkoji kelionė. Popiežius lankysis Armėnijoje. Kelionė truks tris dienas, iki sekmadienio birželio 26. Popiežius Pranciškus Armėnijoje seks šv. Jono Pauliaus II, pirmojo Armėniją 2001 metais aplankiusio popiežiaus pėdomis.

Šventasis Tėvas atskris į Armėnijos sostinę Jerevaną, Ečmiadzine susitiks su Armėnų katolikosu Karekinu II, aplankys Armėnijos valstybės ir vyriausybės vadovus, pagerbs Armėnijos genocido aukas Cicernakaberdo memoriale, dalyvaus ekumeniniame susitikime, pamaldose už taiką sostinės Respublikos aikštėje ir Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios Dieviškojoje Liturgijoje. Popiežius šeštadienį apsilankys antrame Armėnijos mieste krašto šiaurės vakaruose Giumri, smarkiai nukentėjusį per Špitako žemės drebėjimą devintajame dešimtmetyje, kelionę užbaigs apsilankymu garsiajame Khor Virapo vienuolyne prie šulinio, kur dvylika metų buvo kalinamas Armėnijos krikščionybės patriarchas šv. Grigalius Švietėjas.

Romos vyskupas Pranciškus nekartą prašė malda lydėti jį kelionėje, o jos išvakarėse pasiuntė video žinią Armėnijai, išsakydamas armėnams savo žavesį jų Tėvyne - pirmąja krikščioniška šalimi - ir drauge troškimą palaikyti taikos ir susitaikinimo pastangas, bet nepasiduoti pasikartojančiam blogiui, padrąsinti armėnų viltį ir sustiprinti Bažnyčios vienybę.

Popiežiaus Pranciškaus videožinios tekstas

Brangūs broliai ir seserys,

Po kelių dienų džiaugsiuos būdamas tarp jūsų, Armėnijoje. Jau dabar jus kviečiu melstis už šią apaštalinę kelionę.

Dievo padedamas atvykstu tarp jūsų, kad aplankyčiau, kaip sako kelionės moto, “pirmą krikščionišką šalį”. Atvykstu kaip piligrimas šiais Jubiliejiniais metais, kad pasisemčiau iš senovinės jūsų žmonių išminties ir atsigaivinčiau prie šaltinių jūsų tikėjimo, kuris uolėtas kaip ir garsieji jūsų kryžiai, išskaptuoti akmenyje.

Atvykstu į mistines Armėnijos aukštybes kaip jūsų brolis, įkvėptas troškimo pažvelgti į jūsų veidus, melstis kartu su jumis ir dalintis draugystės dovana. Jūsų istorija ir įvykiai, kuriuos išgyveno jūsų mylima tauta man kelia susižavėjimą ir skausmą: susižavėjimą, nes Jėzaus kryžiaus ir jūsų pačių sumanumo dėka atradote jėgų nuolatos atsikelti, net ir iš kančios, kuri buvo viena žmonijos baisiausių prisiminimų; skausmo dėl tragedijų, kurias jūsų tėvai turėjo patirti.

Neleiskime skausmingiems prisiminimams užvaldyti mūsų širdies; nepasiduokime ir pasikartojančių blogio išpuolių akivaizdoje. Verčiau elkimės kaip Nojus, kuris užėjus tvanui nepavargo žvelgti į dangų ir vis išlaisvindavo balandį, kol kartą šis grįžo pas jį, atnešdamas švelnų alyvos lapą (Pr 8, 11): tai buvo ženklas, kad gyvenimas vėl galėjo atsikurti ir viltis turėjo prisikelti. 

Kaip Evangelijos tarnas ir taikos skelbėjas trokštu atvykti į jūsų tarpą, kad galėčiau palaikyti visas pastangas taikos kelyje ir kartu žengti susitaikinimo žingsnius, kurie gimdo viltį. 

Didūs jūsų tautos šventieji, ypač Bažnyčios Mokytojas Grigalius iš Nareko, laimina mūsų susitikimus, kurių gyvai laukiu. Ypatingai noriu vėl apkabinti savo brolį Karekiną ir kartu su juo naujai žengti link pilnos vienybės.

Iš įvairių šalių pernai susirinkote Romoje ir prie Šv. Petro kapo visi kartu meldėmės. Dabar atvykstu į jūsų palaimintą šalį, kad sustiprintume mūsų vienybę, kad paėjėtume toliau susitaikymo keliu ir kad leistumėmės įkvepiami vilties.

Ačiū ir iki greito pasimatymo! Tsdesutiun! [iki greito pasimatymo!] (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.