2016-06-22 08:27:00

Påvens videobudskap till Kongressen mot dödsstraff


21-23 juni hålls den sjätte Kongressen mot dödsstraff i Oslo, Norge. Den samordnas av organisationerna “Ensemble contre la peine de mort” (Tillsammans mot dödsstraff) och “World Coalition Against the Death Penalty” (Världskoalitionen mot dödsstraff) i samarbete med Norges utrikesdepartement med omkring 140 deltagare från hela världen.

Målet med kongressen är att  eliminera dödsstraff.

Påven Franciskus sände ett videobudskap till mötet där han tackade delatagarna och alla kvinnor och män av god vilja som vill befria världen från dödsstraff. Han sa att dödsstraff är oacceptabelt hur allvarligt brott den skyldiga än har utfört och att:

”Det är ett brott mot livets okränkbarhet och människans värdighet. Det motsäger också Guds plan för individer och samhälle och Hans barmhärtiga rättvisa. Det är dessutom inte förenligt med straffets syfte. Det gör inte offren rättvisa, utan främjar i stället hämnd. Budet "Du skall inte döda" har ett absolut värde och gäller både för oskyldiga och skyldiga.”

Påven sa vidare att Barmhärtighetens jubelår är ett bra tillfälle för att främja utvecklade former av respekt för liv och varje persons värdighet världen över.

Påven sa att man förutom avskaffandet av dödsstraff måste man förbättra fängelseförhållanden med respekt för människans värdighet.

”Att skipa rättvisa betyder inte att straffa för straffets egen skull, utan att se till att det grundläggande syftet med alla straff är rehabilitering av gärningsmannen. Frågan måste behandlas … för rättvisa straff så att den skyldige kan återanpassas i samhället. Det finns inget bra straff utan hopp! Straff för sin egen skull, utan utrymme för hopp, är en form av tortyr och inte ett straff.”

Påven avslutade sitt budskap med att uttrycka sin tillit till att kongressen kan ge ny kraft i arbetet mot dödsstraff och försäkrade dem sina böner.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.