2016-06-22 11:00:00

Kardinolo Kozlowieckio atsiminimai: nelaisvės patirtys nacių stovyklose


Vokiečių kalba išleistas kardinolo Adamo Kozlowieckio SJ dienoraštis iš laikotarpio kai jis buvo nacių kalinys Aušvice ir Dachau. Dienoraštis „Bėdos ir sunkumai“ vokiečių kalba pasirodė praėjus šešeriems dešimtmečiams po lenkiško leidimo. Jėzuitas t. Adam Kozlowiecki nuo 1939 iki 1945 buvo kalinamas nacių lageriuose su kitais kunigais ir vienuoliais iš visų Europos kraštų. Praėjus karo baisumams išlaisvintas jėzuitų kunigas išvyko tarnauti misionieriumi į Zambiją, tapo tos šalies piliečiu ir ėjo sostinės Lusakos arkivyskupo pareigas. Jį šv. Jonas Paulius II 1988 metais paskyrė kardinolu už nuopelnus. Kardinolo knygai įvadą parašė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhard Marx. Leidėjas: Friedrich Puste (Regensburgas). Pasak Antrojo pasaulinio karo aukų memorialo Miunchene kapeliono, kun. Ludwigo Schmidingerio, autoriaus dalykiška savianalizė suteikia solidžią ir nenykstančią vertę veikalui, tiksliai apibūdinančiam labai sudėtingus santykius tarp visų tautybių kalinių ir lagerio sargybinių, o taip pat ir tarp pačių kalinių. Autorius dienoraštyje tvirtina, kad lageriuose buvo išbandytas jo krikščioniškas tikėjimas. (SIR/Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.