2016-06-20 15:13:00

„Veidas į veidą“ su Jėzumi. Malda už ortodoksų Susirinkimą


Sekmadienį popiežius Pranciškus vadovavo, kaip įprasta, vidudienio susitikimui su tūkstančiais žmonių šv. Petro aikštėje, trumpai pakomentuodamas dienos Evangelijos skaitinį ir atkreipdamas visų dėmesį į kelis svarbius įvykius: beatifikaciją Italijoje, ortodoksų Susirinkimą Kretoje ir Jungtinių Tautų pabėgėliams skirtą dieną.

Evangelijos ištrauka pagal Luką pasakoja apie Jėzaus ir Jo mokinių pokalbį apie tai, kas Jėzus yra, kas yra „minioms“ ir kiekvienam mokiniui. Viešpats klausimu „kuo mane laiko žmonės“ tarsi kviečia stoti prieš jį „veidas į veidą“, palygino popiežius Pranciškus.

„Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų“, atsako mokiniai į Jėzaus klausimą. Šis atsakymas rodė kokią pagarbą žmonės jautė Jėzui, pripažindami, kad Jis didis pranašas, bet vis tik neperprasdami Jo tikrosios, Mesijo ir Tėvo žmonių išgelbėjimui atsiųsto Dievo Sūnaus savasties, tapatybės.

„O jūs kuo mane laikote?“, kreipiasi tiesiogiai į mokinius Jėzus. „Dievo Mesiju“, visų vardu atsako Petras: Dievo atsiųstasis, kuris įgyvendins Sandorą. Jėzus supranta, kad Dvylika ir ypač Petras gavo iš Tėvo tikėjimo dovaną. Tad gali su jais pradėti kalbėti atvirai – „reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų“.

Šiandien tie patys klausimai, anot popiežiaus, yra pateikiami kiekvienam iš mūsų: „kas toks Jėzus mūsų laiko žmonėms“? Ir kitas, svarbesnis, „kas yra Jėzus mums“? Man? Tau? Kiekvienam iš mūsų? Esame kviečiami savu padaryti Petro atsakymą, džiugiai išpažindami, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, amžinasis Tėvo Žodis, tapęs žmogumi dėl žmonijos atpirkimo. Pasauliui reikia Kristaus, Jo išgelbėjimo ir gailestingos meilės. Daug žmonių savyje ir aplink save jaučia tuštumą, kai kada, mes patys; kiti gyvena nerime ir saugumo trūkume dėl stygiaus ir karų. Visiems mums reikia adekvačių atsakymų į mūsų giliausius klausimus, labai konkrečius klausimus. Kristuje, tik jame, įmanoma atrasti tikrą taiką ir kiekvieno žmogiško troškimo išpildymą. Jėzus pažįsta žmogaus širdį, kaip niekas kitas. Todėl gali ją išgydyti, dovanodamas gyvenimą ir paguodą.

Užbaigęs pokalbį su apaštalais Jėzus į visus kreipiasi sakydamas: „jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi“. Tai kryžius ne pasipuošimui, ne ideologinis kryžius, tačiau savojo gyvenimo, savo pareigų, aukojimosi kitiems su meile kryžius – tėvams, vaikams, šeimai, draugams, bet taip pat ir priešams, nieko neturintiems, taikai ir teisingumui. Priimant tokį kryžių visada kažkas yra prarandama. Bet neturime niekada pamiršti, kad tuo pat metu tai laimėjimas. „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“: atsiminkime visus brolius ir seseris, paprašė popiežius, kurie šiuos Jėzaus žodžius ir šiandien paverčia veiksmais savo darbu, savo nuovargiu ir, kartais, savo gyvybe. Jėzus, per Šventąją Dvasią, mus duoda jėgų eiti pirmyn tikėjimo ir liudijimo kelyje: daryti tai, kuo tikime. „Ir šiame kelyje pirma mūsų eina ir visada yra greta Dievo Motina, leiskimės paimami jos už rankos, kai einame per tamsiausias ir sunkiausias atkarpas“, - sakė popiežius Pranciškus.

*

Sukalbėjus „Viešpaties angelo“ maldą Šventasis Tėvas priminė, kad šeštadienį Fodžos (Foggia) mieste (Italijoje) buvo švenčiama Marijos Celeste Crostarosa, vienuolės, Švč. Atpirkėjo ordino steigėjos beatifikacija. „Nauja palaimintoji savo pavyzdžiu ir užtarimu mums tepadeda suderinti visą savo gyvenimą su Jėzumi, mūsų Gelbėtoju“, - pasakė Pranciškus.

Jis pakvietė maldai už Kretos saloje prasidėjusį ortodoksų Susirinkimą. „Šiandien, per Sekminių iškilmę pagal Julijaus kalendorių, kurio laikosi ortodoksų Bažnyčios, Dieviškosios Liturgijos šventimu Kretoje prasidėjo ortodoksų Susirinkimas. Prisidėkime prie mūsų brolių ortodoksų maldos, prašydami, kad Šventoji Dvasia savo dovanomis padėtų patriarchams, arkivyskupams ir vyskupams Susirinkime. Ir visi kartu melskime Dievo Motiną už mūsų brolius ortodoksus“, - sakė Pranciškus, pakvietęs visus šv. Petro aikštėje esančius maldininkus kartu su juo sukalbėti maldą „Sveika, Marija“.

Šventasis Tėvas taip pat priminė, kad birželio 20 – oji Jungtinių Tautų Organizacijos kalendoriuje yra skirta pabėgėliams, o jos tema šiais metais skamba taip: „kartu su pabėgėliais. Mes esame pusėje tų, kurie buvo priversti bėgti“. Pabėgėliai yra tokie pat žmonės, kaip ir visi, tačiau karas atėmė namus, darbą, giminaičius, draugus. Jų istorijos ir jų veidai mus kviečia naujai įsipareigoti taikos teisingume kūrimui. Todėl norime būti su jais: sutikti, priimti, išklausti, kartu tapti taikos pagal Dievo valią darbininkais.

Sekmadienio susitikimą popiežius užbaigė pasveikindamas įvairias piligrimų grupes, o tarp kurių buvo viename kalėjime dirbantys savanoriai: juos popiežius paprašė pasveikinti, jo vardu, ir kalinius; taip pat solidarumo akcijoje dalyvaujančius dviratininkus iš įvairių Italijos vietovių. „Visiems linkiu gero sekmadienio ir, prašau, nepamirškite melstis už mane. Gerų pietų ir iki pasimatymo“, - tarė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.