2016-06-20 17:36:00

Pranciškus: pasakykime, kas negerai, bet teisimą palikime Dievui


Pirmadienio ryto Mišiose popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kam dažnas neatsispiria – užimti teisėjo vietą ir teisti savo artimą. O būtent tai Evangelija perspėjo nedaryti: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Arba kaip gali sakyti broliui: 'Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies“, cituoja evangelistas Matas griežtus Jėzaus žodžius.

Pažvelkime į veidrodį: ne tam, kad pasipudruotume, kad užmaskuotume raukšles, o kad pamatytume save tokiais, kokie esame, - homilijoje sakė popiežius Pranciškus, primindamas, kad teismas priklauso tik Dievui. O mes turime stengtis mylėti ir melstis, kai matome dalykus, kurie nėra geri. Taip pat turime apie juos kalbėti, pasakyti, kad vienas ar kitas dalykas yra negeras, tačiau niekada neturime teisti. Kitaip, kaip užsirūstinęs sakė Viešpats, tapsime ne teisėjais, o veidmainiais. Mes negalime savo teismu pakeisti Dievo teismo. Teisdami užimame Jo vietą, o būtent toks buvo Adomo ir Ievos gundymas – „jei suvalgysite tą vaisių, būsite kaip jis“, sakė žaltys. Mūsų teisimas yra skurdus ir jam trūksta kai ko svarbaus – gailestingumo. Ne visagalybės, o gailestingumo. „Tegu Viešpats mums padeda gerai suprasti šiuos dalykus“, meldė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.