2016-06-20 09:06:00

Kardinal Stella: Kyrkan är barmhärtighetens plats


"Kyrkan är barmhärtighetens plats” var den röda tråden vid mötet med prästerskapet i Rom om katekesundervisningen kring den gudomliga barmhärtigheten och som hölls av kardinal Beniamino Stella, prefekt för Kongregationen för prästerskapet i Rom. Mötet samordnades med det Påvliga rådet för evangelisering och föreningen "Res Magnae".

Kardinalen förklarade i sitt tal mötets tema med att Jesu lärjungar är kallade att föra fram Guds barmhärtighet som förlåter och tar emot. Han sa att Gud inte bara lär oss att älska Honom utan även våra bröder och systrar.

Påven Franciskus ber oss ofta om att be Gud om barmhärtighet och kardinal Stella förklarar detta med att vi alla behöver Guds förlåtelse: ”Så när påven säger att vi är syndare – denna kristna medvetenhet om att vara enkla syndare – öppnas våra hjärtan”. Vi vet att vi möter Guds blick, barmhärtighetens, tröstens och godhetens Herre och att Han omfamnar oss och ger oss sin förlåtelse, sa kardinalen.

Kardinal Stella sa att påven lär ut barmhärtighet genom ord och handlingar och att präster kan ta efter påvens värme, välkomnande och generositet.

Han sa att det är underbart som präst att se hur själar söker frid, lugn och mötet med Gud. Hur de kommer och biktar sig av stort djup och stor inre skönhet och hur de sedan går till altaret för att tacka Herren för en liten botgöring. Kardinal Stella avslutade sitt tal till prästerskapet att präster och kyrkan är en skola i välgörenhet, mottagande men framförallt i barmhärtighet.
All the contents on this site are copyrighted ©.