2016-06-20 09:37:00

Caritas internationalis och Laudato Sì


Lördagen den 18 juni var det ett år sedan påven Franciskus encyklika Laudato Sì släpptes. Caritas generalsekreterare Michel Roy berättar för Vatikanradion om encyklikans sociala och miljömässiga värde.

Han säger först och främst att encyklikan har gett dem energi att strategiskt gå framåt. Han säger att Caritas står inför två utmaningar, att stoppa subventionerna till fossila bränslen så att de förnybara kan ta plats och att vi alla ändrar våra livsvanor och konsumerar mindre. Han säger att dessa två utmaningar visar att människan, de fattiga och naturen är offer för den rådande utvecklingsmodellen med konsumtion i centrum.

Han säger att det är just detta nya koncept som påven Franciskus för fram, denna vision att ena alla världens delar. Denna encyklika har en stor inverkan och uppmärksammas av det Internationella samfundet. Michel Roy berättar att den Heliga Stolens delegation bjöds in till flera länders delegationer under Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015 (COP21) för att tala utifrån encyklikan. Han sa att Laudato sì var en vägvisare i flera delegationers arbete och att man kom fram till ett avtal, som inte är perfekt, men som involverar alla länder att göra något för att ändra situationen.
All the contents on this site are copyrighted ©.