2016-06-19 18:35:00

Salesianerna i Irak organiserar sommaraktiviteter för barnen


Ett tecken på hopp i den dramatiska situationen i Syrien är sommaraktiviterna för barnen som salesianerna organiserar på sin fritidsgård i Aleppo. Omkring 800 flickor och pojkar deltar i “Barnens sommar” som initiativet kallas. Ett 80-tal personer i alla åldrar bistår dem och hela den salesianska familjen i staden ställer upp på något sätt.

“Trots kriget och sorgen som det har orsakat försöker vi att tända en gnista av hopp i hos barnen i Aleppo”, säger den syriske salesianan fader Pier Jabloyan. “Med stor försiktighet försöker vi att föra barnen till fritidsgården med buss så att de skall kunna uppleva någon timme i glädje och harmoni”.

Temat för “Barnens sommar” gäller  barmhärtigheten. “Det är ett för oss mycket aktuellt tema, inte endast för att vi i år firar Barmhärtighetens jubelår, utan att för att det berör oss på djupet”, säger fader Jabloyan. “Vår jord behöver Guds barmhärtighet”.

“I detta grymma krig är Aleppos invånare tvungna att uppleva alla dess följder som  rädslan för krypskyttar, explosioner, död och sjukdomar”, säger fader Jabloyan.  “Å andra sidan anstränger sig de som verkar på undervisningsområdet att så mycket som möjligt leva varje dag i fred och att så snart som möjligt återupprätta skolan, utflykterna och lekarna. Salesianernas fritidsgård är ett exempel på detta engagemang. Som salesianer gör vi allt vi kan för våra fattigaste ungdomar. Bed för oss, för svåra dagar väntar oss”, vädjar den syriske salesianen fader Jabloyan.    
All the contents on this site are copyrighted ©.